Hopp til innhold

Prosjekterfilter

  • KART
  • LISTE
Prosjektnavn Type Status Kommune
Vallermyrvegen – Ullinvegen (Enger) nytt kryss Bil og veg, Buss og kollektiv, Gang og sykkel Ferdig Porsgrunn
Turveg langs elva i Porsgrunn Gang og sykkel Bygges nå Porsgrunn
Togstopp Skien Buss og kollektiv Planlegges Skien
Fv. 32 Moheim Bil og veg Ferdig Porsgrunn
Fv. 357 Skotfossvegen, fortau/gang- sykkelveg ved Kampekastet/Grøtsund Buss og kollektiv, Gang og sykkel, Trafikksikkerhet Bygges nå Skien
Fv. 32 Holtesletta. Gange- sykkel og trafikksikkerhetstiltak Gang og sykkel, Trafikksikkerhet Ferdig Siljan
Franklintorget Buss og kollektiv, Bymiljø, Gang og sykkel Ferdig Porsgrunn
Storgata Bymiljø, Gang og sykkel Ferdig Porsgrunn
Kjølnes ring Bil og veg, Buss og kollektiv Ferdig Porsgrunn
Rv. 36 Tiltak overordnet vegnett på riksveg i Porsgrunn Bil og veg, Buss og kollektiv Ferdig Porsgrunn
Knutepunkt Porsgrunn Buss og kollektiv, Bymiljø Planlegges Porsgrunn
Fv. 44 Mælagata – Aalsgate – Gjerpensgate Gang og sykkel Ferdig Skien
Fv. 43 Gulsetvegen Gang og sykkel Ferdig Skien
Rv. 36 Skyggestein-Skjelbredstrand Bil og veg Ferdig Skien
Rv. 36 Raset Bil og veg, Gang og sykkel Ferdig Skien
Landmannstorget Buss og kollektiv, Bymiljø Ferdig Skien
Rv. 36 Menstadbrua vest Bil og veg, Buss og kollektiv Ferdig Skien
Fv. 59 Tuftekrysset Bil og veg, Buss og kollektiv, Gang og sykkel, Trafikksikkerhet Ferdig Skien
Bryggevannet rundt Gang og sykkel Bygges nå Skien
Fv. 356 PP-krysset Buss og kollektiv, Bymiljø, Gang og sykkel Ferdig Porsgrunn
Fv. 32 Holdeplass Sandbakken Buss og kollektiv, Gang og sykkel Ferdig Porsgrunn
Fv. 356 Linaaesgate – Raschebakken – «Grønn lenke» Buss og kollektiv, Bymiljø, Gang og sykkel Ferdig Porsgrunn
Kirkebakken – Sverresgate – Hovenggata Buss og kollektiv, Bymiljø, Gang og sykkel Ferdig Porsgrunn
Torggata og Kongens gate Buss og kollektiv, Gang og sykkel Planlegges Skien
Skien jernbanestasjon – Nylende Buss og kollektiv, Bymiljø, Gang og sykkel Ferdig Skien
Moflata – rv. 36/fv. 59/fv. 357 Telemarksvegen – Bjørntvedtvegen Buss og kollektiv Planlegges Skien
Siljan sentrum: Gange- sykkel og trafikksikkerhetstiltak Bymiljø, Gang og sykkel, Trafikksikkerhet Ferdig Siljan
FV. 32 Kollektivknutepunkt Siljan sentrum Buss og kollektiv Ferdig Siljan
Bedriftsvegen Buss og kollektiv, Gang og sykkel Ferdig Skien
Fv. 32 Prinsessegata Bymiljø, Trafikksikkerhet Ferdig Skien
Rv. 36 Klevstrandkrysset – Bakkedammen Gang og sykkel Ferdig Porsgrunn
Kverndalen Gang og sykkel Bygges nå Skien
Klosterøya – Jernbanebrygga, gang- og sykkelbru over Bryggevannet Gang og sykkel Planlegges Skien
Gangbru, Vestsida – Porsgrunn sentrum Bymiljø, Gang og sykkel Bygges nå Porsgrunn
Fv. 59 Bjørntvedtveien Gang og sykkel Ferdig Skien
Fv. 32 Holtesletta – Heivannet Buss og kollektiv, Gang og sykkel Ferdig Siljan
Fv. 49 Klyvevegen Gang og sykkel, Trafikksikkerhet Ferdig Skien
Snurråsen Buss og kollektiv Ferdig Siljan
Fv. 32 Gimlevegen-Augestadvegen (Lilleelvkrysset) Bil og veg, Gang og sykkel, Trafikksikkerhet Ferdig Porsgrunn
Fv. 30 Nystrandvegen Gang og sykkel Ferdig Porsgrunn
Rv. 354 Breviksbrua – Setrevegen Gang og sykkel Ferdig Porsgrunn

Vallermyrvegen – Ullinvegen (Enger) nytt kryss

Bil og veg Buss og kollektiv Gang og sykkel

Togstopp Skien

Buss og kollektiv

Fv. 32 Moheim

Bil og veg

Fv. 357 Skotfossvegen, fortau/gang- sykkelveg ved Kampekastet/Grøtsund

Buss og kollektiv Gang og sykkel Trafikksikkerhet

Franklintorget

Buss og kollektiv Bymiljø Gang og sykkel

Storgata

Bymiljø Gang og sykkel

Kjølnes ring

Bil og veg Buss og kollektiv

Knutepunkt Porsgrunn

Buss og kollektiv Bymiljø

Fv. 43 Gulsetvegen

Gang og sykkel

Rv. 36 Raset

Bil og veg Gang og sykkel

Landmannstorget

Buss og kollektiv Bymiljø

Rv. 36 Menstadbrua vest

Bil og veg Buss og kollektiv

Fv. 59 Tuftekrysset

Bil og veg Buss og kollektiv Gang og sykkel Trafikksikkerhet

Bryggevannet rundt

Gang og sykkel

Fv. 356 PP-krysset

Buss og kollektiv Bymiljø Gang og sykkel

Fv. 32 Holdeplass Sandbakken

Buss og kollektiv Gang og sykkel

Fv. 356 Linaaesgate – Raschebakken – «Grønn lenke»

Buss og kollektiv Bymiljø Gang og sykkel

Kirkebakken – Sverresgate – Hovenggata

Buss og kollektiv Bymiljø Gang og sykkel

Torggata og Kongens gate

Buss og kollektiv Gang og sykkel

Skien jernbanestasjon – Nylende

Buss og kollektiv Bymiljø Gang og sykkel

Siljan sentrum: Gange- sykkel og trafikksikkerhetstiltak

Bymiljø Gang og sykkel Trafikksikkerhet

Bedriftsvegen

Buss og kollektiv Gang og sykkel

Fv. 32 Prinsessegata

Bymiljø Trafikksikkerhet

Kverndalen

Gang og sykkel

Fv. 32 Holtesletta – Heivannet

Buss og kollektiv Gang og sykkel

Fv. 49 Klyvevegen

Gang og sykkel Trafikksikkerhet

Snurråsen

Buss og kollektiv

Fv. 32 Gimlevegen-Augestadvegen (Lilleelvkrysset)

Bil og veg Gang og sykkel Trafikksikkerhet

Fv. 30 Nystrandvegen

Gang og sykkel