Hopp til innhold

Fv. 356 PP-krysset

Buss og kollektiv Bymiljø Gang og sykkel
Prosjekter

Fv. 356 PP-krysset

Buss og kollektiv Bymiljø Gang og sykkel
Ferdig
August 2019
Sommer 2020
Porsgrunn
Buss og kollektiv Bymiljø Gang og sykkel
Ferdig
August 2019
Sommer 2020
Porsgrunn

Tiltaket er et regionalt prosjekt, det vil si at det har betydning for hele regionen.

Hva er gjort?

Følgende tiltak er gjennomført i Linaaesgate og i PP-krysset:

  • Ny kryssutforming med lyssignalregulering i PP-krysset og sykkelfelt med sykkelbokser i alle armene.
  • Sykkelfeltene over Porsgrunnsbrua breddeutvidet og videreført opp til og videre inn i Moldhaugvegen.
  • Gatesnittet er strammet opp og svingefeltene fjernet. Overflødig trafikkareal er blitt til torgflate utenfor PP-senteret, og til parkarealer langs Linaaesgate.

Hvorfor?

Krysset var uoversiktlig etter at signalanlegget sluttet å virke for 10 år siden, og i tillegg er det et viktig punkt i forhold til kollektivtrafikk og sykkeltrafikk.

Hovedrute for sykkeltrafikk går i Kirkegata – Gunder Solvesensgate og via PP-krysset over Porsgrunnsbrua. Viktig arm av hovedrute går vestover i Drangedalsvegen.

Det går to metrobusslinjer i Linaaesgate, i tillegg til pendelrute i Drangedalsvegen. Med nytt lsignalanlegg vil man lettere kunne prioritere bussene gjennom de to lyskryssene.

Når?

Bygging av kryss startet i august 2019 og ble ferdigstilt i juli 2020.

Prosjektet er en del av «Grønn lenke» og må sees i sammenheng med utforming av Franklintorget og Raschebakken.