Fv. 356 PP-krysset

Buss og kollektiv Bymiljø Gang og sykkel
Prosjekter

Fv. 356 PP-krysset

Buss og kollektiv Bymiljø Gang og sykkel
Bygges nå
August 2019
Porsgrunn
Buss og kollektiv Bymiljø Gang og sykkel
Bygges nå
August 2019
Porsgrunn

Tiltaket er skissert som et regionalt prosjekt, det vil si at det er vurdert til å ha betydning for hele regionen.

Hva skal vi gjøre?

Følgende tiltak skal gjennomføres i Linaaesgate og i PP-krysset:

  • Ny kryssutforming med lyssignalregulering i PP-krysset og sykkelfelt med sykkelbokser i alle armene.
  • Sykkelfeltene over Porsgrunnsbrua breddeutvides og videreføres opp til og videre inn i Moldhaugvegen.
  • Gatesnittet strammes opp og svingefeltene fjernes. Overflødig trafikkareal blir oppgradert til torgflate utenfor PP-senteret, og til parkarealer langs Linaaesgate.

Hvorfor?

Krysset oppleves i dag som et uoversiktelig kryss etter at signalanlegget sluttet å virke for 10 år siden, og i tillegg er det et viktig punkt i forhold til kollektivtrafikk og sykkeltrafikk.

Hovedrute for sykkeltrafikk går i Kirkegata – Gunder Solvesensgate og via PP-krysset over Porsgrunnsbrua. Viktig arm av hovedrute går vestover i Drangedalsvegen.

Det går to metrobusslinjer i Linaaesgate, i tillegg til pendelrute i Drangedalsvegen. Med nytt lsignalanlegg vil man lettere kunne prioritere bussene gjennom de to lyskryssene.

Når?

Kontrakt er signert og bygging av kryss startet i august 2019 og ferdigstilles juli 2020.

Prosjektet er en del av «Grønn lenke» og må sees i sammenheng med utforming av Franklintorget og Raschebakken.