• Det skal bli enklere og tryggere å være syklist og gående
  • Det skal bli enklere å ta bussen til skole/jobb og i fritiden
  • Trafikken skal bli tryggere og mer effektiv
  • Tiltakene skal gjøre bymiljøene triveligere
  • Og ikke minst: Tiltakene vil være med på å redusere den negative klimapåvirkningen i Grenland