En overordnet ambisjon er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide – det betyr en attraktiv og konkurransedyktig region med sterke bysentra. I Grenland skal vi skape befolkningsvekst og arbeidsplasser, utvikle gode byområder, gjøre det bedre for næringstrafikken og få flere til å reise miljøvennlig.  I et fremtidsbilde – Grenland 2030 – ser vi levende byer hvor folk bor og jobber, handler og har gode opplevelser. Det er enkelt å bevege seg, og enkelt å transportere seg med tog, buss, sykkel, gange og bil. Skien og Porsgrunn er knutepunkt hvor det er etablert nye arbeidsplasser. Næringstrafikken har fått et løft ved ny E18 og ny rv.36 gjennom byområdet. Sentrum i Porsgrunn og Skien er drivkraften i regionen og de utfyller hverandre på en god måte – Porsgrunn som hovedknutepunkt og Skien som fylkeshovedstad. Byene har utviklet seg med nyetableringer, arbeidsplasser, statlige virksomheter har etablert seg i sentrum, byrom er rustet opp og nye teknologiske løsninger har gjort hverdagen enklere.