Hopp til innhold

Bypakke Grenland fase 2

Bypakke Grenland slik vi kjenner den i dag, avsluttes i 2025. Bompengeinnkrevingen er estimert å være ferdig i løpet av våren 2025, og de siste prosjektene i fase 1 er i ferd med å realiseres.

Arbeidet med å forberede en fase 2 av bypakka har pågått en stund, med utgangspunkt i flere felles politiske vedtak. Fase 2 ble behandlet politisk i mai/juni 2024. Det er fattet et likelydende lokalt vedtak av Bypakke Grenland fase 2 og en ny strategi for areal og transport.

Videreføring av Bypakke Grenland

Hovedmål

  • I Grenland  skal klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange (nullvekstmålet)
  • Grenland skal være et attraktivt sted å bo med levende bysentra og gode transportløsninger.
  • Regionen skal være attraktiv for et mangfoldig næringsliv og høykompetent arbeidskraft.

Likelydende vedtak om Bypakke Grenland fase 2

Bypakke Grenland fase 2 er lokalpolitisk behandlet i Skien kommune, Porsgrunn kommune, Siljan kommune og Telemark fylkeskommune mai/juni 2024. Det er fattet et likelydende vedtak om Bypakke Grenland fase 2 med varighet på 10 og en størrelse på om lag 3 milliarder kroner.
Les mer om fase 2 dette dokumentet: Bypakke Grenland fase 2_finansiering og portefølje 2024.

Bypakke fase 2 er en del av en større virkemiddelpakke som skal bidra til måloppnåelse. Mål, strategi og hvem som har ansvar for de virkemidlene er nærmere beskrevet i dokumentet: Bystrategi Grenland 2024-2035

Gi oss ditt innspill

 

Innhold og prosess videre for bypakka

Kommunene Skien, Porsgrunn og Siljan har sammen med fylkeskommunen fattet likelydende vedtak om å forberede en proposisjon til Stortinget for Bypakke Grenland fase 2. Fase 2 skal gi grunnlag for en langsiktig byvekstavtale med staten.

Etter likelydende vedtak om Bypakke Grenland fase 2 i mai/juni skal departementet forberede proposisjonen, og gjennomføre en ekstern kvalitetssikring. Et stortingsvedtak av Bypakke Grenland fase 2 vil etter denne framdriften kunne foreligge medio 2025.

Temaene under gir innsikt i det faglige grunnlaget for fase 2 og svarer ut relevante spørsmål knyttet til innholdet og forutsetningene for en videreføring av bypakka

Erfaringer fra næringsliv og befolkning

Vi har samlet noen historier fra næringslivet og befolkningen om betydningen av næringsetableringer i sentrum, og hvordan det er å velge kollektiv og sykkel. Les mer om det her.

Vil du vite mer om Bypakke Grenland?

 Bypakke Grenland er et partnerskap mellom kommunene SkienPorsgrunn og Siljan, Telemark fylkeskommune, Statens vegvesen, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og Jernbanedirektoratet.

Ønsker du å vite mer om dagens Bypakke Grenland fase 1, les handlingsprogrammet 2023-2026 her

Drone over porsgrunn vest
Foto: Dag Jenssen