I korte trekk sier porteføljestyring noe om hvordan de ulike utbyggingsprosjektene skal prioriteres – prosjekter som bidrar mest til måloppnåelsen skal prioriteres foran prosjekter som bidrar mindre. Det betyr også at enkelte prosjekter kan bli prioritert bort, for eksempel av økonomiske hensyn.

Den litt mer formelle forklaringen på porteføljestyring:

”Dette innebærer at gjennomføringen av pakkene er en dynamisk prosess der tiltakene prioriteres etter hvordan de bidrar til å oppfylle målene for pakken, tilgjengelige ressurser og gjennomførbarheten. Prosjektene blir til enhver tid vurdert ut fra disse forhold, og dette innebærer at det kan skje omprioriteringer innenfor pakkene om situasjonen krever dette. Den årlige oppfølgingen bør legge særlig vekt på måloppfyllelse, resultater og økonomi.”

 

Hovengtunnellen i Porsgrunn
foto: Jørn Steen / Bypakke Grenland