Om bypakka

Aktuelt

Populær turvei på Bakken blir utbedret

Turveien rundt Hjellevannet er en av byens mest populære. Det opparbeides nå en ny forbindelse mellom Strandgata og Oscars gate.

Vårrengjøring av gang- og sykkelvegene – ekstra mye grus i år

Fjerning av grus og sand er viktig for å redusere antall sykkelulykker. Mye grus på sykkelveiene er også en grunn ...

Pendelruta P10 kjører nå morgen og ettermiddag via Gulsetringen

Mandag 13. mars startet linje P10 nye bussavganger via Gulsetringen på morgen og ettermiddagen etter dialog med videregående skoler.

Nytt bypakkeprosjekt langs Holtesletta i Siljan lyst ut for konkurranse

Tiltaket skal bedre trafikksikkerheten for gående og syklende langs Holtesletta.

Full sal for å høre om Knutepunkt Porsgrunn

Over 70 kom på folkemøte på Clarion hotell i Porsgrunn for å høre om planene for det nye knutepunktet. Flere ...

Åpent medvirkningsmøte for «knutepunkt Porsgrunn»

Onsdag 15. februar arrangeres åpent informasjons- og medvirkningsmøte om knutepunkt Porsgrunn på Comfort Hotell Porsgrunn kl. 18-20.

Kakaokø på Vintersykkeldagen

Noen få syklet til skolen på Vintersykkeldagen på Lunde barneskole i Skien, mens de fleste gikk. Bypakka markerte dagen med ...

Nå blir det gang- og sykkelbru over elva i Porsgrunn

Bystyret i Porsgrunn vedtok med 28 mot 21 stemmer å bygge gang- og sykkelbru over Porsgrunnselva. Planen er at brua ...

Togstopp Skien er folkets favoritt

Bypakke Grenland la ut konkurransen «stem på ditt favorittprosjekt» i sosiale medier. Folk kunne velge blant 50 prosjekter og nå ...

Arbeidet i full gang på Engerfeltet

Nå foregår utgraving for én av de to rundkjøringene ved Vallermyrene som gir nytt kjøremønster og tar bort ulykkeskryss.