Om bypakka

Aktuelt

Nå blir det tryggere for syklister og gående på Herøya

-Dette er et etterlengtet prosjekt og stort i bypakkesammenheng, sa fylkesordfører Terje Riis-Johansen da flere var samlet der arbeidet skal ...

Anleggsstart trolig om ett år for nytt kryss ved Enger

Prosjektet har ligget brakk i 20 år, men nå har man funnet finansiering gjennom et spleiselag med Bypakke Grenland, næringsliv ...

Byggestart til høsten for sykkelveg på Herøya

Nå er kontrakt signert for bypakkeprosjektet sykkelveg med fortau ved rv. 36 mellom Klevstrand og Bakkedammen. Til høsten starter bygging ...

Nå kan du trygt parkere sykkelen på Skien jernbanestasjon

Skien har fått 10 trygge sykkelparkeringsplasser i låsbare sykkelskap ved jernbanestasjonen.

Låsbare sykkelskap til Grenland

Nå kan du låse sykkelen trygt og tørt ved fire ulike kollektivknutepunkt i Grenland. Det første åpnet på Kammerherreløkka i ...

Kverndalen skal pusses opp i etapper

Fra å være et område preget av slitasje, reiser det seg nå flere byggeprosjekt i Kverndalen.

Alt klart for forhandlinger om byvekstavtale med Grenland

I tråd med bompengeavtalen fra 2019 har regjeringen nå fastsatt et videreutviklet nullvekstmål. Dette er godt nytt for Grenland.

Oppgraderer sykkelvei fra Sundjordkanalen til Franklintorget

I løpet av juni skal Kulltangvegen få 350 nye meter med sykkelveg og separert fortau. Arbeidet starter langs østveggen ved ...

Kontrakten for bygging av fortau langs Gulsetvegen er skrevet under, arbeidet kan begynne før sommeren

Fortauet skal bygges hele veien fra Grenland kristne skole til Augons plass rett før Falkumbrua, en strekning på drøyt 800 ...

Bypakkeprosjekt på Herøya trenger 14 millioner kroner ekstra

En viktig sykkelveg med fortau ved rv. 36 mellom Klevstrand og Skrapeklev er klar til bygging. Merkostnadene kan dekkes inn ...