Om bypakka

Aktuelt

30 sykler klare for vinterbruk

Ved Sykehuset Telemark fikk ansatte hjelp til å sette piggdekk på sykkelen. Smøring, gir-sjekk og pumping av dekk inngikk også ...

Elsykkelutlån også ved Porsgrunn bibliotek

Fire ulike elsykler kan nå lånes på biblioteket i Porsgrunn. Bestillingen skjer via nettsiden til Bypakke Grenland.

Landmannstorget: Det omfattende arbeidet i Kongensgate er over

-De omfattende arbeidene i Kongensgate med vann- og avløpsarbeid, samt utgravning er over, sier Thore Fevang, byggeleder i Rambøl for ...

Mer penger til kollektivtrafikk i byområdet Grenland

Grenland har i statsbudsjettet for 2020 fått 20 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i byområdet

2,2 kilometer med ny gang- og sykkelveg

Bypakkeprosjektet Mælagata - Amtmann Aals gate - Gjerpensgate og Jernbanen Nylende er ferdig er nå ferdig. Det betyr tryggere skoleveg.

Grabben i jorda for nytt PP-kryss

Dette er et etterlengta bypakkeprosjekt, og nå går vi fra papirarbeid til fysisk arbeid, sa fylkesordfører Sven Tore Løkslid før ...

Oppussing av Storgata fram til jul

Før sommerferien ble nedre del av Storgata i Porsgrunn ferdig med eget sykkelfelt romlefelt. Romlefeltet skal påminne bilistene om å ...

5. juni er verdens miljødag

Verdens miljødag har i 2019 luftforurensing som hovedtema. I Grenlandskommunene er svevestøv det største problemet for lokal luftkvalitet. Den gledelige ...

Mindre biltrafikk skal trygge skolebarna

Hjertesone – tryggere skoleveg, er et nasjonalt samarbeidsprosjekt som også Bypakke Grenland bidrar inn i. Fem skoler i Grenland er ...

Næringslivet i Grenland ønsker byvekstavtale med staten

Moderne og miljøvennlig infrastruktur og attraktive byer er viktig for regionens næringsliv. Næringslivet i Grenland støtter derfor helhjertet opp om ...