Om bypakka

Aktuelt

Oppgraderer sykkelvei fra Sundjordkanalen til Franklintorget

I løpet av juni skal Kulltangvegen få 350 nye meter med sykkelveg og separert fortau. Arbeidet starter langs østveggen ved ...

Kontrakten for bygging av fortau langs Gulsetvegen er skrevet under, arbeidet kan begynne før sommeren

Fortauet skal bygges hele veien fra Grenland kristne skole til Augons plass rett før Falkumbrua, en strekning på drøyt 800 ...

Bypakkeprosjekt på Herøya trenger 14 millioner kroner ekstra

En viktig sykkelveg med fortau ved rv. 36 mellom Klevstrand og Skrapeklev er klar til bygging. Merkostnadene kan dekkes inn ...

Nytt kjøremønster ved Landmannstorget

Arbeidet på Landmannstorget går som planlagt. Vi bygger i Torggata og beveger oss nå ned i krysset Skistredet -Torggata. Det ...

Grenland får 20 millioner kroner til økt satsing på kollektivtrafikk

Pengene skal blant annet brukes til flere tiltak som gir et bedre kollektivtilbud, gratis buss til barn og billettsamarbeid med ...

Nå sopes gang- og sykkelveiene

I Porsgrunn er sopebiler i gang med for å fjerne støv og grus fra hovedveier for gang- og sykkel. Til ...

Bygger som normalt – følger råd fra myndighetene

Bypakkeprosjektene som bygges nå fortsetter nesten som normalt. Arbeidene ved Landmannstorget i Skien, PP-krysset i Porsgrunn og Sverresgate er i ...

Meny Lietorvet først ute med søknad om tilskudd til sykkelparkering

Bypakke Grenland har 1 million å dele ut til sykkelparkering ved dagligvarebutikker i Skien, Porsgrunn og Siljan. Kjøpmann Jørn Helgerud ...

Ønsker en kultur for vintersykling

Det var kø på den provisoriske sykkelbanen da bypakka og På sykkel i Telemark inviterte til glattkjøringskurs for sykkel på ...

Norges beste på vintersykling til skolen?

Kjølnes ungdomsskole hadde en sykkelandel på hele 56 prosent da skolen på torsdag arrangerte Vinter gå- sykle til skolen.