Om bypakka

Aktuelt

Kronikk: Viktig for næringslivet

Tiltakene i Bypakke Grenland fase 1 er viktige for næringslivet og for utvikling av nye arbeidsplasser i Grenland. Det er ...

Sykkelgate i Porsgrunn testes ut

Statens vegvesen satt 10. oktober i gang et pilotprosjekt med sykkelgate i Storgata i Porsgrunn. Det er første gang i ...

Bedre å være syklist i Storgata

- Trafikken går saktere og penere i Storgata nå. Før det nye Lilleelvkrysset ble åpnet var det mye røff kjøring ...

Informasjon om foreløpige vegstengninger

Statens vegvesen har varslet at ferdigstilling av krysset Rv 36 Skjelbredstrand vil ta lenger tid enn først antatt. Det jobbes ...

Ny bypakkeveg åpnet – viktig for næringsliv og pendlere

Det var ingen tradisjonell snorklipping da ny riksveg 36 Skyggstein-Skjelbredstrand åpnet 27. november. Den gamle veien ble skåret i to.

Bypakkas handlingsprogram 2019-2022 politisk behandlet

Bypakkas forslag til handlingsprogram legges nå fram til politisk behandling. Programmet skal behandles i kommunestyrer og fylkesting i løpet av ...

Prinsessegata i Skien er pusset opp med belønningsmidler

Fortauene langs Prinsessegata var nedslitte. Biler sto oppstilt delvis på fortauet, og var en fare for myke trafikanter. Med statlige ...

Ny riksveg knytter Telemark bedre sammen

- Dette ser virkelig bra ut, jeg er imponert over arbeidet, sa fylkesordfører Sven Tore Løkslid på befaring med like ...

Dialogmøte for syklister i Grenland

Sykler du sakte eller sykler du fort - Bypakke Grenland ønsker å treffe alle typer syklister torsdag kveld 31. mai ...

Nå blir det ny gang- og sykkelveg i nordre del av Skien

-Jeg er glad for at arbeidet nå endelig har kommet i gang etter en lang prosess, sa ordfører Hedda Foss ...