Om bypakka

Aktuelt

På hovedveier for sykkel blir det brøytet med bedre standard. Her brukes statlige belønningsmidler.

Ekstra brøyting og strøing på flere kommunale gang- og sykkelvegstrekninger i 2023

Forsterket drift- og vedlikehold på viktige gang- og sykkeltraseer» er et prosjekt i Bypakke Grenland som skal bedre forholdene for ...
Flyfoto av Grenland

Handlingsprogram 2023-2026

Årets hovedrevisjon av handlingsprogrammet til Bypakke Grenland er den siste i fase 1. Den avgjør hvilke prosjekter som lar seg ...

Bruprosjektet over Damfossen er i gang

NRC Norge AS har fått oppdraget med å bygge bru over Damfoss og rehabilitere ledemurene på hver side av fossen.

Trygg sykkelparkering i sykkelskap – leiepris etter 12 time fra 2023

De første 12 timene en parkerer i et sykkelskap vil fremdeles være gratis. Men fra 1. januar 2023 innføres en ...

Feiret etterlengte nytt kryss på Moheim

- Dette krysset har vært ønsket i noen tiår, sa fylkesordfører Terje Riis Johansen på den offisielle åpningen av nytt ...

Nye underganger på Gulset vil gjøre det tryggere og triveligere

– De to stålkulvertene under Gulsetringen og Nyhusvegen ville aldri blitt godkjent etter dagens tekniske standard, sier Bård Thorstensen, prosjektleder ...

Franklintorget og Landmannstorget nominert til beste uterom på Østlandet

Franklintorget i Porsgrunn og Landmannstorget i Skien var to av fem nominerte til Østlandets beste uterom i klassen byområder. Totalt ...

Klar for vintersykling ved Lunde barneskole!

Ja, ja, ja! Det svarer 4.klassingene Haavar, Anton og Olav om de skal sykle i vinter.

Bedre forhold for gående og syklende på Gulset

I november starter Tveito Maskin AS opp forarbeidene til det som skal bli nytt fortau langs Vestre Gulset og to ...

Byvekstavtaler er en billig måte å møte utfordringer i framtiden

I et brev til Stortingets transport- og kommunikasjonskomité som innspill til Statsbudsjettet 2023, ber fylkesordfører i Vestfold og Telemark fylkeskommune ...