Om bypakka

Aktuelt

Tryggere å sykle og gå langs Porsgrunnsvegen

I september startet Statens vegvesen arbeidet med å utbedre 11 trafikksikkerhetspunkter langs Porsgrunnsvegen mellom Nenset og Gråtenmoen. Nå er mange ...

Ny rapport om fortetting i Grenland

For å kartlegge potensialet for nye boliger og næringslokaler, og få mer kunnskap om hvorfor det bør fortettes i sentrum ...

Nå er det tryggere å parkere sykkelen på Sykehuset Telemark

-Vi ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver. Det er en av grunnene til at vi har investert i tyverisikre sykkelparkeringsplasser ...

Bente fikk piggdekk – nå blir hun helårssyklist

Det er 240 pigger i hvert splittert nye dekk på Bentes Diamantsykkel. Nå er rengjøringshjelpen klar for å sykle til ...

Grenland får 1.4 millioner til byutvikling

De ni største byområdene i Norge får til sammen 25,9 millioner kroner til byutvikling fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Grenland fikk ...

Søknad om ny belønningsavtale

Grenland har sendt søknad til staten om ny belønningsavtale. Søknaden omfatter tiltak på 400 millioner kroner for perioden 2021-2024.

Slik skal det bli på Klevstrand

Lurer du på hvordan det er tenkt at det skal se ut på Herøya og Klevstrand når prosjektet er ferdig? ...

Nå utbedrer bypakka kryss og nytt fortau ved Raset

I krysset Raset/Porsgrunnsvegen oppstår det ofte kø, da lokal- og næringstrafikken fra Raset har problemer med å komme ut på ...

Hva skal bypakka bygge i Porsgrunn sentrum – og hvorfor?

Det graves og bygges i Porsgrunn som aldri før. I samarbeid med Porsgrunn kommune er det utarbeidet en brosjyre med ...

Hjertesone på Stigeråsen

På Refleksens dag inviterte Stigeråsen skole til aktiviteter fordelt utover dagen. Ordfører delte ut refleks og sykler ble reparert. Stigeråsen ...