– Vi ønsker å komme i gang med en fase 2 av Bypakke Grenland så raskt som mulig, sa Terje Riis-Johansen, fylkesvaraordfører i Telemark fylkeskommune på medlemsmøte i Grenland Næringsforening på Kafe K i Porsgrunn.

– Så snart vi har landet en ny bypakke kan vi sikre oss en langsiktig avtale med staten gjennom en byvekstavtale. Tar vi de rette beslutningene, kan det gi regionen opp imot 6 milliarder kroner. I ny bypakke har vi fire satsingsområder: Nye knutepunkt i Porsgrunn og Skien, levende sentrum, trygt å trivelig å gå og sykle, samt bedre veier, sa han.

En gave – og en jobb å gjøre

– Bypakke Grenland gir store muligheter for investeringer som kan gi Grenland bedre infrastruktur og gjøre regionen mer attraktiv, sa Bård Strandheim daglig leder i Powered by Telemark, en teknologi- og industriklynge med hovedsete i Grenland.

– Bypakke Grenland er en gave til Grenlandsregionen som indikerer at trafikksituasjonen må forbedres. Nullvekstmålet må nås og næringslivet må bidra. Bypakka er også et viktig virkemiddel for å tiltrekke oss folk med høy kompetanse.

Hvordan få ned biltrafikken

– Hva kan du og jeg bidra med? utfordret Strandheim, og viste til ulike gode tiltak:

Bård Strandheim fra Powered by Telemark.

– Dropp bilen til jobb én dag i uka. Dette kan redusere trafikk og klimautslipp.

– For de bedriftene som treffer på kriteierne, delta på i Fus-programmet. Benytt deg av fordelsordningen for å gå, sykle eller ta buss til jobb.

– Bruk kollektivtransport, vi har et av landets beste og billige busstilbud. Eller bytt ut bilen med buss for å redusere utslipp.

– Sykle til jobb. Sykling gir både helsegevinst og reduserte utslipp.

– Delta i kompiskjøring eller bruk app’en Nabogo til å kjøre sammen med kollegaer.

Bypakka og folkehelse

Kommuneoverlege i Porsgrunn, Jan-Arve Hunnestad hadde klare budskap:

– Få ned svevestøvet, og få opp folkehelsa.

I sitt foredrag «Folkehelse og bypakke» pekte han ut tre områder byapakkas arbeid kan påvirke folkehelsa:

– Mer bruk av kollektivtrafikk, gange og sykling gir bedre folkehelse. Mindre biltrafikk gir mindre forurensning og svevestøv. Mer attraktive byrom gir mer hverdagsaktivitet.

Jan-Arne Hunnestad, kommuneoverlege i Porsgrunn.

Særegent for Grenland

– I Grenland har de de nasjonale trendene, men også noe særegent:

– Vi fortsetter å dø tidlig av sykdommer som er sterkt redusert i resten av landet. I Grenland har vi 1 år kortere levealder og et halvt år større sosioøkonomisk forskjell i levealder.

Grunnene til kortere levealder i Grenland er kols og akutt hjerteinnfart.

– Det som påvirker til hjerteinnfart og kols er arv, røyking, støy, stillesitting, kosthold og svevestøv, sa Hunnestad. Biltrafikk er en av de viktigste kildene til svevestøv.

Mer bevegelse i hverdagen gir lengre liv

I mange år har Porsgrunn og Skien ligget på «verstingtoppen» for luftforurensning. Vi har mye svevestøv, mest fra veitrafikk. Dette svevestøvet kan medføre helseplager og helseskade.

– Svevestøv kan vi gjøre noe med. Hverdagsaktiviteten kan vi også gjøre noe med.

– Mer bevegelse i hverdagen gir lengre levetid i befolkningen, sa han.

Alle presentasjonene fra de ulike foredragsholderne kan du lese her.