– Riktig venstresving er vanskelig og veldig viktig å lære før disse 3. klassingene skal ta trafikktesten høsten i 4. klasse, sier Michel Fouler ved På sykkel i Telemark.

– En stor venstresving betyr at man sykler rett fram til du har kommet til den andre siden av krysset, sjekker om det er klart – husk vikeplikt for kjørende som kommer fra høyre – før man svinger til venstre, inn på den kryssende vegen, sier Fouler.

Michel Fouler gir instruksjon underveis.

Fanger opp hvem som trenger litt ekstra hjelp

Hensikten med å trene på sykkelferdigheter allerede i 3. klasse er for å få oversikt over hvem som kan sykle og ikke, og sørge for at alle har en sykkel tilgjengelig før sommeren, slik at de kan øve seg hele sommeren. Ny sykkelopplæring skjer påfølgende høst og gjennomføring av programmet «Alle barn sykler».

– Vi erfarer at å starte i 3. klasse gir bedre syklister tidligere. Man har hele sommeren å øve på før opplæringen til høsten, sier han.

– Barna responderer veldig godt på sykkelteori og opplæring ved 3. trinn, sier Hilde Kleivland, kontaktlærer for 3A ved Moflata skole. Hun deltok også sammen med barna på øvelsesbanen, og etterpå ut i trafikken i nærområde ved skolen.

Utjevner forskjeller

– Flere barn har lært å sykle etter opplæringsprogrammet for tredje trinnet. Det utjevner forskjellene på sykkelferdighetene før de skal i gang igjen til høsten, sier hun.

– Om ikke en elev har tilgang til sykkel har vi sykler som kan lånes, opplyser Michel Fouler.

– De som trenger litt ekstra oppfølging vil få oppfølging av oss, samt med lærere i enkelte økter i kroppsøvingstimene.

Sykkeltest i 4. klasse

– Til høsten skal vi øve mer, sier Michel til de 13 barna som har opplæring denne fredagen i april.

Sykkelopplæring på en øvelsesbane er avgjørende før skolebarna skal ut i trafikken.

– På den siste dagen til høsten skal dere ta en trafikktest for å vise at dere er flink nok til å sykle i trafikken. Denne testrunden må dere sykle alene.

Programmet på 3-4. trinn bygger på en helhetlig opplæringsmodell, som gir elevene kunnskap om trafikkregler og sykkelteknikk. Opplæringsprogrammet innebærer ca. 10 timers undervisning delt i 4-5 økter.

– Vi erfarer at elevene kommer i fysisk aktivitet og sykler mer ofte til skolen og på fritiden, sier Michel Fouler.

Belønningsmidler

Sykkelopplæring i alle grunnskoler og mange barnehager er Bypakke Grenlands satsing gjennom statlige belønningsmidler.  Dette har bidratt til at Grenland er på landstoppen i skolesykling. I 2022 vant Michel Fouler Sykkelprisen 2022 for dette arbeidet.