Under middagen på den Nasjonale Sykkelkonferansen ble Michel Fouler tildelt Syklistprisen 2022 for sin mangeårige innsats for å fremme sykling i Grenland og Telemark. I tillegg til et særskilt engasjement for at barn og unge skal sykle er han en verdig ambassadør for hverdagssykling.

Han står både bak programmet Alle barn sykler, der målet er å gi en tilstrekkelig opplæring og skape trygghet for barn på sykkel, og har i tillegg satt i gang en rekke andre tiltak: Sykkelverksted ved flere skoler i regionen, sykkelprosjekt for barnehagebarn med løpesykler, sykkelopplæring for innvandrerkvinner, utlån av sykler til barn som ikke har tilgang på sykkel for å nevne noen. Fouler er rett og slett en mann med mange sykkelprosjekter.

Anne Rygg fra styret i Syklistenes Landsforening deler ut pris og blomster til Michel Fouler. Foto: Syklistforeningen

 

Morgan Andersson, generalsekretær i Syklistenes Landsforening uttaler – Fouler er en viktig ambassadør for sykkelsaken og en ekte ildsjel. Å skape sykkelglede for barn bygger sykkelkultur. Syklistforeningen har alltid prioritert arbeidet med barn høyt og har en rekke tiltak som skal bidra til at barn opplever mestringsfølelse, selvstendighet og trygghet på sykkelen.

Michel på sykkelopplæring med barn på Åfoss skole. Foto: Dan Riis

Til Syklistforeningen uttaler Michel at han er opptatt av både en aktiv reisevei og folkehelse. – Sykkelandelen har gått litt ned de siste par årene, spesielt på ungdomsskolenivå, forteller han. Som et resultat av dette mener han at det i samfunnet er blitt alt for mye kjøring til og fra skole og fritidsaktiviteter. Tilsvarende er det også en elektrifisering i samfunnet, mener han. Både sykler og sparkesykler går «av seg selv».»

«En tvers gjennom engasjert fyr»

Fouler ble nominert til prisen av Rikke Philippi, kampanjeansvarlig i Bypakke Grenland: – Michel er en tvers gjennom engasjert fyr som brenner for at alle fra barnehagealder til voksne skal få kjenne på gleden, mestringsfølelsen, friheten og selvstendigheten som kommer med å sykle. Han er en ekte ildsjel som jobber kontinuerlig for å fremme sykling for alle. Vi i Grenland er utrolig heldige som har en så dedikert person som bidrar til å løfte sykkel som fremkomstmiddel.

Dette er prisen

Sykkelprisen er stiftet av Syklistenes Landsforening og deles ut annethvert år. Den kan tildeles en eller flere personer, en organisasjon eller bedrift, et medium eller en offentlig etat som på en særlig måte har fremmet bruk av sykkel i Norge. en aktiv syklist som gjennom sin aktive bruk av sykkel har påvirket andre til å bruke sykkel. Prisen kan gå til:

• En person eller et organ innen offentlig forvaltning – politisk eller administrativt – som har bidratt til å legge til rette for sykling og/eller fremmet bruk av sykkel
• En bedrift som har lagt til rette et godt sykkelmiljø og som aktivt påvirker sine medarbeidere til å bruke sykkel til og fra arbeid og i jobben
• Et medium eller en enkeltperson i media som i særlig grad har presentert de positive sidene ved bruk av sykkel
• En person eller organisasjon som bruker sykkelen i forebyggende helsearbeid og/eller fremmer bruk av sykkel for å fremme god helse
• Andre som på en særskilt måte har fremmet bruk av sykkel eller lagt til rette for økt og sikrere bruk av sykkelen.
(Kilde: Syklistforeningen.)

Michels arbeid gjennom På Sykkel i Telemark bidrar til både å tilrettelegge og fremme bruk av sykkel, i tillegg til å fremme bruk av sykkel for god helse, og fremmet og lagt til rette for økt og sikrere bruk av sykkel som transportmiddel.