– Med så mange tilbydere er det tydelig at markedet for denne bransjen er nede, sier byggeleder Øystein Jonhaugen i Telemark fylkeskommune.

Sannidalsfirmaet GS Maskin som vant anbudet vil sette i gang så snart arbeidsvarselsplanen er godkjent, i løpet av april.

Det er Telemark fylkeskommune som på vegne av Bypakke Grenland skal bygge tiltaket for gående og syklende langs fylkesveg 357 Skotfossvegen.

Tryggere for myke trafikanter ved Skotfossvegen

Løsningen består av gang- og sykkelveg og fortau på en ca. 650 meter lang strekning mellom Kampekastet og Grøtsund, samt etablering av kantstopp for buss på begge sider av vegen ved Kampekastet.

Prosjektet er et samarbeid med Skien kommune som skal oppgradere vann- og avløpsanlegg på deler av strekningen samtidig.

Starter med å sprenge bort fjell

– Vi starter midt på strekningen med å sprenge og ta ut deler av fjellet mot Kampekastet, opplyser Asbjørn Pedersen, daglig leder ved GS-Maskin.

Det skal sprenges fram til sommerferien. Mens det pågår, vil det være lysregulert i ett kjørefelt. For gående og syklende vil Grøtsundvegen brukes som avlastningsvei.

– Alle grunneiere har fått informasjon om arbeidet og hva de kan forvente, sier Jonhaugen.

– Området det bygges i er trangt og tett på hager. Vi har en god dialog med de som bor i området, og vi slipper heldigvis å rive boliger, informerer byggelederen.

Ferdig i oktober

Sluttdato er satt til 18. oktober, med forbehold om uforutsette hendelser.

Prosjektet finansieres gjennom Bypakke Grenland, og har en ramme på 39,8 mill. kr.

Fra befaring i høst langs strekningen som skal få gang- og sykkelveg. (Foto: Birgitte Finne Høifødt)