Ved inngangspartiet til bilbutikken på Kjørbekk står to fine sykler klar til bruk.

– Jeg skulle ønske vi hadde vært flinkere til å markedsføre dette tilbudet, sier daglig leder Erik Christian Wang.

– De fleste velger å låne en bil, de blir hentet av en kollega, eller hvis ikke det tar lang tid, venter de på bilen her, sier Wang.

Glad for bysykler ved Kjørbekk

Men noen låner syklene, og noen tar også bussen, som har stopp rett utenfor Grenland Bilservice i Kjørbekkdalen.

– Hva som passer for kundene passer også for oss, sier Wang. Det må være et mangfold.

– Et positivt tilskudd er også Farte bysykkel. De kan man leie i krysset lenger opp i Kjørbekkdalen/Bedriftsvegen. Dette informerer vi også våre kunder om.

Som forhandler av bilmerket Skoda betyr sykkel noe helt spesielt:

– Sykkel er en del av vår identitet. Skodas over 120 år lange historie startet med produksjon av sykler i området som i dag er Tsjekkia, forteller han.

Trafikkfarlig uten gang- og sykkelveier

Bilforhandleren minnes godt tiden før det ble gang- og sykkelvei ved Kjørbekkdalen, og i 2017 gang- og sykkelvei ved Bedriftsvegen:

– Det var et kaotisk trafikkbilde med skolelever på en farlig skolevei. Med gang- og sykkelvegen også på Bedriftsvegen er det blitt tryggere for alle. En sykkelvei betyr for bilisten at veien blir tryggere og mer oversiktlig – det et vinn-vinn-tiltak for alle trafikantgrupper, mener han.

Lite kø i Grenland

Han kommer opprinnelig fra Oslo. At det er kø- og parkeringsproblemer i Grenland, har han liten forståelse for.

– Det har blitt litt mer kø på Vallermyrvegen, men stort sett er det forsinkelser på 5-10 minutter. Når det gjelder parkering i Skien og Porsgrunn er det godt med plass.

I en mulig ny fase av Bypakke Grenland kunne bilforhandleren tenke seg såkalte «smarte trafikklys» – for smartere trafikkstyring.

 Erik Christian Wang med tråsykkel med syv gir – til utlån for kunder. Elsykkel er også et tilbud de vurdere.

Flere snarveier

– Flere snarveier er også bra, i tillegg til bedre og mer effektiv soping av gang- og sykkelveier. Men spar unødvendig utslipp fra brøytebiler hvis det kommer ti centimeter nysnø i april – som smelter dagen etterpå!

– Hva med overbygde gangveier?

Erik Christian Wang er mer glad i å gå enn å sykle.

Fra Falkum i Skien til Kjørbekk tar det en knapp time å gå. Men det er sjelden har går til jobb, det skjer mest på fritiden.

– Det blir bil til jobb, sier han.