Finansieringen av Bypakke Grenland fase 2 er et spleiselag mellom bompenger fra bilister og egenandeler fra fylkeskommunen og de tre kommunene i partnerskapet.

√ėkonomisk ramme og overgang mellom fase 1 og fase 2

For fase 2 legges til grunn innkreving av bompenger i 10 √•r. I finansieringsberegningene er det lagt til grunn perioden fra og med 2026 til og med 2035. Dette gir en √łkonomisk ramme isolert sett for fase 2 p√• om lag 3 101 mill. i 2023-kr.

Bypakke Grenland fase 2 forutsettes etablert snarest mulig etter at proposisjonen blir vedtatt i Stortinget. Fase 2 vil overta alle forpliktelser knyttet til ferdigstillelse av gjenst√•ende prosjekter i Bypakke Grenland fase 1. N√•r forventede gjenst√•ende forpliktelser fra fase 1 p√• 123 mill. 2023-kr beregnes med, gir det en total √łkonomisk ramme for fase 2 p√• 3 224 mill. 2023-kr.

 

 

Ungdommer p√• bussen som er finansiert av Bel√łnningsmidler fra Bypakke Grenland
Foto: Per Stian Johnsen / Bypakke Grenland

 

Egenandel fra kommunene og fylkeskommunen

Bypakker er spleiselag. Det er krav om fylkeskommunal/kommunal egenandel p√• 20 prosent av investeringer p√• fylkeskommunale eller kommunale prosjekter i bypakka. Fordeling av egenandel f√łlger samme prinsipielle fordeling som i fase 1. Det inneb√¶rer 75 prosent fra fylkeskommunen og 25 prosent totalt fra kommunene. Den kommunale egenandelen fordeles prosentvis etter innbyggertall (59/39/2). Egenandelen kan ikke finansieres med bompenger.

Total egenandel i fase 2 er med disse forutsetningene forel√łpig beregnet til 44 mill. 2023-kr i √•ret og 440 mill. 2023-kr totalt. Det inneb√¶rer f√łlgende egenandeler p√• partene:

  • Telemark fylkeskommune: 33 mill. kr per √•r, 330 mill. kr totalt
  • Skien kommune: 6,5 mill. kr per √•r, 65 mill. kr totalt
  • Porsgrunn kommune: 4,3 mill. kr per √•r, 43 mill. kr totalt
  • Siljan kommune: 0,2 mill. kr per √•r, 2 mill. kr totalt

Egenandelene prisjusteres i takt med konsumprisindeksen, og etter den faktiske sammensetningen av portef√łljen.

Bommer og takst for Bypakke Grenland Fase 2 finansierer veiprosjekter i Grenland
Foto: Dag Jenssen / Bypakke Grenland

 

N√•v√¶rende bel√łnningsavtale g√•r ut 2024 – ny s√łknad sommeren 2024

B√•de byvekstavtaler og bel√łnningsavtaler har krav om m√•loppn√•else i tr√•d med nullvekstm√•let. Dagens 4-√•rige bel√łnningsavtale mellom byomr√•det og staten gjelder for perioden 2021-24, og omfatter tilskudd p√• 330 millioner kroner. I 2023 mottok Grenland 93 millioner.

Det m√• foreligge et stortingsvedtak av fase 2 f√łr Grenland kan forvente √• f√• invitasjon til √• forhandle om en mer langsiktig byvekstavtale. Byomr√•det m√• derfor s√łke om en ny bel√łnningsavtale i p√•vente av byvekstavtale, og byomr√•det m√• s√łke om en ny avtale sommeren 2024.¬†

I bel√łnningsavtaler er det krav om at byomr√•dene setter m√•l og dokumenterer en helhetlig virkemiddelbruk som kan sikre m√•loppn√•elsen i avtaleperioden. For √• forhandle om en byvekstavtale m√• det ogs√• sannsynliggj√łres at nullvekstm√•let n√•s med virkemidlene som legges til grunn.

Les mer om Nullvekstmålet og Byvekstavtaler her

Lokale vedtak av bypakke fase 2 med en innretning som bidrar til dette er avgj√łrende for at byomr√•det skal ha en troverdig s√łknad om ny 4-√•rig bel√łnningsavtale.

Les mer om forskjellen mellom Bypakke Grenland, bel√łnningsavtalen og byvekstavtalen her