Finansieringen av Bypakke Grenland fase 2 er et spleiselag mellom bompenger fra bilister og egenandeler fra fylkeskommunen og de tre kommunene i partnerskapet.

 

√ėkonomiske forutsetninger for fase 2

Vedtaket i kommunene og fylkeskommunen i juni 2023 ga f√łlgende √łkonomiske forutsetninger for fase 2:

  • Dagens bomsystem legges til grunn, med mulighet for √• gj√łre mindre justeringer¬†‚Äč
  • 10 √•rs varighet ‚Äď slik at vi kan forhandle om byvekstavtale‚Äč
  • Egenandeler fra fylkeskommunen og kommunene p√• dagens niv√•‚Äč
  • Envegs innkreving,¬†timesregel¬†og m√•nedstak beholdes som i dag‚Äč
  • Bompengetakster p√• dagens niv√•‚Äč
  • Takst p√• el-/nullutslippskj√łret√ły p√• 70%‚Äč
  • Takst for tunge kj√łret√ły: dobbel takst av lette kj√łret√ły (som er normalt i¬†bypakker).¬†Rabatt for tunge nullutslippskj√łret√ły ‚Äč
  • Rimelig balanse mellom bompengebelastning i¬†Bypakke¬†Grenland og investert¬†volum innenfor hver kommune

 

Ungdommer p√• bussen som er finansiert av Bel√łnningsmidler fra Bypakke Grenland
Foto: Per Stian Johnsen / Bypakke Grenland

 

Egenandel fra kommunene og fylkeskommunen

Det er i nye bypakker krav til en egenandel på 20 prosent av investeringene på fylkeskommunale eller kommunale prosjekter.  Bompenger og mva.kompensasjon kan ikke finansiere egenandelen.

Beregningen av egenandelen tar utgangspunkt i investeringskostnader uten merverdiavgift. Mva. kompensasjon skal inntektsf√łres prosjektene i bypakka. Det kan s√łkes om lavere egenandel, men frem til annet er besluttet legges det 20 prosent egenandel til grunn.

Bommer og takst for Bypakke Grenland Fase 2 finansierer veiprosjekter i Grenland
Foto: Dag Jenssen / Bypakke Grenland

 

N√•v√¶rende bel√łnningsavtale g√•r ut 2024 – ny s√łknad sommeren 2024

B√•de byvekstavtaler og bel√łnningsavtaler har krav om m√•loppn√•else i tr√•d med nullvekstm√•let. Dagens 4-√•rige bel√łnningsavtale mellom byomr√•det og staten gjelder for perioden 2021-24, og omfatter tilskudd p√• 330 millioner kroner. I 2023 mottok Grenland 93 millioner.

Det m√• foreligge et stortingsvedtak av fase 2 f√łr Grenland kan forvente √• f√• invitasjon til √• forhandle om en mer langsiktig byvekstavtale. Byomr√•det m√• derfor s√łke om en ny bel√łnningsavtale i p√•vente av byvekstavtale, og byomr√•det m√• s√łke om en ny avtale sommeren 2024.¬†

I bel√łnningsavtaler er det krav om at byomr√•dene setter m√•l og dokumenterer en helhetlig virkemiddelbruk som kan sikre m√•loppn√•elsen i avtaleperioden. For √• forhandle om en byvekstavtale m√• det ogs√• sannsynliggj√łres at nullvekstm√•let n√•s med virkemidlene som legges til grunn.

Les mer om Nullvekstmålet og Byvekstavtaler her

Lokale vedtak av bypakke fase 2 med en innretning som bidrar til dette er avgj√łrende for at byomr√•det skal ha en troverdig s√łknad om ny 4-√•rig bel√łnningsavtale.

Les mer om forskjellen mellom Bypakke Grenland, bel√łnningsavtalen og byvekstavtalen her