Mulighetsstudie – Lokalt togtilbud i Grenland – Endelig 2022-10-28

Temautredning by- og næringsutvikling 2021

Temautredning kollektivtransport 2021

Temautredning gange og sykkel 2021

Temautredning næringstransport og persontransport med bil_7.03.2022

Videreføring av Bypakke Grenland – kunnskapsgrunnlag og finansieringsmuligheter.14.10.2021

Analyse av det overordnete transportsystemet i Grenland. Reisestrømsanalyse. Norconsult 2021

Transportsystemet i Grenland. Påvirkningsfaktorer, måloppnåelse og innsatsområder framover. Norconsult 2021

Evaluering av bomsystemet i Bypakke Grenland. Asplan Viak 2021.

Notat byområdet Grenland _ grunnlag til møte 14.02.2022

Hva kjennetegner byer som vokser. Samfunnsøkonomisk Analyse 2021

 

Franklintorget i Porsgrunn