Det kan være steder du opplever som lite trafikksikre, et nytt forslag til byrom og møteplasser i sentrum, eller steder langs din sykkel- eller gårute som bør utbedres? Merk: Varsel om skade/hull i asfalt registerets ikke her, men hos kommunene.
Har kan du registrere ditt innspill: Bystrategi Grenland – Innspill

Bystrategi Grenland er det regionale samarbeidet om areal, transport og klima mellom kommunene Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.