Flere tiltak er allerede utført – blant annet hyppigere avganger og innføring av nye billettyper. Dette er en viktig årsak til at busstrafikken øker betydelig i Grenland. Det er naturligvis veldig gledelig at utviklingen går i riktig retning, men ambisjonene i Bypakke Grenland er enda større!

Det jobbes kontinuerlig for å forbedre kollektivtransporten, og Bypakke Grenland skal blant annet bidra til å bygge kollektivfelt, oppruste holdeplasser og forbedre bussrutetilbudet. For mer informasjon om busstilbudet i Grenland sjekk Farte.no .

Sjekk her: Her finner du alle prosjekter som vurderes som del av Bypakke Grenland.

I Bypakke Grenland skal det investeres i en rekke framkommelighetstiltak for kollektivtrafikken, og rundt 300 millioner kroner skal brukes til drift av kollektiv (fordelt over 10 år).

Bypakke Grenland vil gjøre det mer attraktivt for deg å bruke busstilbudet!