Rv. 36 Tuftekrysset

Bil og veg Buss og kollektiv

Rv. 36 Tuftekrysset

Rv36, 3734 Skien, Norge
Prosjekter

Rv. 36 Tuftekrysset

Bil og veg Buss og kollektiv
Planlegges
Skien
Bil og veg Buss og kollektiv
Planlegges
Skien

Hva skal vi gjøre?

For å samordne prosjektet med privat utbyggingsinitiativ på Tuftesenteret, er et forprosjekt utarbeidet. Dette omfatter oppgradering av arealene for gående og syklende. En opprydding vil gi bedre og tryggere adkomst til lokalsenteret for de som bruker bil og de som går og sykler. Forprosjektet viser omfang og kostnader og det avventes initiativ fra utbygger til en avtale om gjennomføring.
Hovedsykkelrute vest avventes, trasévalg, før prosjektet videreføres.

Hvorfor?

Målet med prosjektet er å øke trafikksikkerheten for myke trafikanter, øke fremkommeligheten for næringstrafikk og forbedre tilgjengeligheten til busstoppene.

Når?

Det avventes initiativ fra utbygger til en avtale om gjennomføring.