Hopp til innhold

Fv. 59 Tuftekrysset

Bil og veg Buss og kollektiv Gang og sykkel Trafikksikkerhet

Fv. 59 Tuftekrysset

Rv36, 3734 Skien, Norge
Prosjekter

Fv. 59 Tuftekrysset

Bil og veg Buss og kollektiv Gang og sykkel Trafikksikkerhet
Ferdig
2021
Desember 2021
Skien
Bil og veg Buss og kollektiv Gang og sykkel Trafikksikkerhet
Ferdig
2021
Desember 2021
Skien

Hva er gjort?

For å samordne prosjektet med privat utbyggingsinitiativ på Tuftesenteret, ble et forprosjekt utarbeidet. Dette omfattet oppgradering av arealene for gående og syklende. En opprydding har gitt bedre og tryggere adkomst til lokalsenteret for de som bruker bil og de som går og sykler.

Hvorfor?

Målet med prosjektet er å øke trafikksikkerheten for myke trafikanter, øke fremkommeligheten for næringstrafikk og forbedre tilgjengeligheten til busstoppene.
Prosjektet ligger langs hovedvegnett for sykkel mellom Porsgrunn og Skien og vil kunne inngå i en fremtidig oppgradert hovedsykkelrute mellom byene.

Når?

Arbeidet ble ferdig i desember 2021.