Rv. 36 Tuftekrysset

Bil og veg Buss og kollektiv

Rv. 36 Tuftekrysset

Rv36, 3734 Skien, Norge
Prosjekter

Rv. 36 Tuftekrysset

Bil og veg Buss og kollektiv
Bygges nå
2021
Desember 2021
Skien
Bil og veg Buss og kollektiv
Bygges nå
2021
Desember 2021
Skien

Hva skal vi gjøre?

For å samordne prosjektet med privat utbyggingsinitiativ på Tuftesenteret, er et forprosjekt utarbeidet. Dette omfatter oppgradering av arealene for gående og syklende. En opprydding vil gi bedre og tryggere adkomst til lokalsenteret for de som bruker bil og de som går og sykler.

Hvorfor?

Målet med prosjektet er å øke trafikksikkerheten for myke trafikanter, øke fremkommeligheten for næringstrafikk og forbedre tilgjengeligheten til busstoppene.
Prosjektet ligger langs hovedvegnett for sykkel mellom Porsgrunn og Skien og vil kunne inngå i en fremtidig oppgradert hovedsykkelrute mellom byene.

Når?

Arbeidet er i gang og beregnes ferdigstilt innen 2021.