Hopp til innhold

Storgata

Bymiljø Gang og sykkel
Prosjekter

Storgata

Prosjektet skal bidra til å gjøre Storgata til en attraktiv gate for handel, bevertning og opphold.

Bymiljø Gang og sykkel
Ferdig
2020
Porsgrunn
Bymiljø Gang og sykkel
Ferdig
2020
Porsgrunn

Prosjektet ble finansiert delvis av statlige belønningsmidler, og har vært gjennomført etappevis i 2019. Oppgraderingen av Meieritorget og strekningen Reynoldsparken – Osebro ble finansiert av belønningsmidler. Arbeidene ved Osebro og Meieritorget ble avsluttet i 2020.