Storgata

Bymiljø Gang og sykkel
Prosjekter

Storgata

Prosjektet skal bidra til å gjøre Storgata til en attraktiv gate for handel, bevertning og opphold.

Bymiljø Gang og sykkel
Bygges nå
2019
Porsgrunn
Bymiljø Gang og sykkel
Bygges nå
2019
Porsgrunn

Prosjektet finansieres delvis av statlige belønningsmidler, og har vært gjennomført etappevis i 2019. Oppgraderingen av Meieritorget og strekningen Reynoldsparken – Osebro finansieres av belønningsmidler. Arbeidene ved Osebro og Meieritorget vil avsluttes i 2020.