Snurråsen

Buss og kollektiv
Prosjekter

Snurråsen

Etablering av snuplass og holdeplass for buss ved boligområdet Snurråsen.

Buss og kollektiv
Ferdig
Siljan
Buss og kollektiv
Ferdig
Siljan

Hva skal vi gjøre?

Etablering av snuplass og holdeplass for buss ved boligområdet Snurråsen. Snurråsen er et stort boligfelt i Siljan kommune, med flere beboere som pendler til de øvrige Grenlandsområdene.

Hvorfor?

Bussholdeplassen har for lite areal til at pendelbussen kan snu på en trafikksikker og forsvarlig måte. Snurråsen har 100 husstander som står uten kollektivtilbud innenfor hva som regnes som akseptert gangavstand.

Tiltaket vil bidra til mer attraktive forhold for kollektivreisende samt styrke kollektivtilbudet mellom byområdene og Siljan.

Når?

Prosjektet var prioritert i Handlingsprogrammet 2015-2018. Prosjektet ble ferdigstilt i 2015.