Hopp til innhold

Snurråsen

Buss og kollektiv
Prosjekter

Snurråsen

Etablering av snuplass og holdeplass for buss ved boligområdet Snurråsen.

Buss og kollektiv
Ferdig
Siljan
Buss og kollektiv
Ferdig
Siljan

Hva er gjort?

Det er laget en snuplass og holdeplass for buss ved boligområdet Snurråsen. Snurråsen er et stort boligfelt i Siljan kommune, med flere beboere som pendler til de øvrige Grenlandsområdene.

Hvorfor?

Bussholdeplassen hadde for lite areal til at pendelbussen kunne snu på en trafikksikker og forsvarlig måte. Snurråsen har 100 husstander som står uten kollektivtilbud innenfor hva som regnes som akseptert gangavstand.

Tiltaket har bidratt til mer attraktive forhold for kollektivreisende samt styrket kollektivtilbudet mellom byområdene og Siljan.

Når?

Prosjektet var prioritert i Handlingsprogrammet 2015-2018. Prosjektet ble ferdigstilt i 2015.