Fv. 32 Holdeplass Sandbakken

Buss og kollektiv Gang og sykkel
Prosjekter

Fv. 32 Holdeplass Sandbakken

Buss og kollektiv Gang og sykkel
Bygges nå
Porsgrunn
Buss og kollektiv Gang og sykkel
Bygges nå
Porsgrunn

 

Hva skal vi gjøre?

Hensikten med prosjektet er å etablere en holdeplass langs fylkesveg 32 ved Sandbakken rett nord for rundkjøringen ved Hovengasenteret.  Prosjektet omfatter regulering og bygging av holdeplassen. Reguleringsplan gir grunnlag for grunnerverv og gjennomføring.

Hvorfor?

Dette er viktig for å sikre god kollektivtilgjengelighet på deler av Osebakken og Hovenga. I dag mangler et slikt tilbud til sentrum i byen.

Planlagt holdeplass langs Fv 32 ved Sandbakken rett nord for rundkjøringen ved Hovengasenteret.

Når?

Gjennomføring i 2021.