Hopp til innhold

Fv. 32 Holdeplass Sandbakken

Buss og kollektiv Gang og sykkel
Prosjekter

Fv. 32 Holdeplass Sandbakken

Buss og kollektiv Gang og sykkel
Ferdig
Porsgrunn
Buss og kollektiv Gang og sykkel
Ferdig
Porsgrunn

 

Hva er gjort?

Hensikten med prosjektet var å etablere en holdeplass langs fylkesveg 32 ved Sandbakken rett nord for rundkjøringen ved Hovengasenteret.  Prosjektet omfatter regulering og bygging av holdeplassen. Reguleringsplan ga grunnlag for grunnerverv og gjennomføring.

Hvorfor?

Dette er viktig for å sikre god kollektivtilgjengelighet på deler av Osebakken og Hovenga. Her manglet det et slikt tilbud til sentrum i byen.

FØR: Ved fv 32, Osebakken mot Hovenga manglet det en holdeplass. FERDIG: Fra åpningen.

Når?

Gjennomføring i 2021. Asfaltering  i 2022.