Hopp til innhold
Prosjekter

Torggata og Kongens gate

Buss og kollektiv Gang og sykkel
Planlegges
2025
2027
Skien
Buss og kollektiv Gang og sykkel
Planlegges
2025
2027
Skien

Hva skal vi gjøre?

Prosjektet har til hensikt å ruste opp Torggata og Kongens gate med tiltak som bedrer bymiljøet og fremkommeligheten for gående, syklende og buss. Skien kommune skal separere vann- og avløpsnettet i begge gatene innen 2028. Torggata og Kongens gate er parallelle gater som påvirker hverandre, og bør planlegges som ett prosjekt og bygges i en hensiktsmessig rekkefølge.

Hvorfor?

Torggata er vist som hovedsykkeltrasé i Hovedvegnett for sykkeltrafikk i Grenland men ikke tilrettelagt for syklister. Det er i tillegg behov for å gjøre gata universelt utformet. Tilrettelegging for sykkel ses i sammenheng med løsningen forbi Landmannstorget og videre nordover i Kverndalen.

Gjennom politisk behandling av mulighetsstudien (høst 2022) er det vedtatt at busstrafikken flyttes til Kongens gate, slik at det blir toveis busstrafikk der. Da kan det etableres sykkelfelt nordover i Torggata og kantparkeringen kan beholdes. Torggata kan på den måten fortsatt være en gate med byliv og disse kvalitetene kan forsterkes.

Når?

For å håndtere omlegging av trafikken i sentrum under bygging, må Kongens gate bygges om før Torggata. Kongens gate kan bygges i 2025, og Torggata i 2026 – 2027.

Illustrasjon som viser hvordan Torggata kan bli.
Illustrasjon av Kongens gate. Her er det tenkt toveis busstrafikk, mens Torggata får sykkelfelt nordover. I Torggata blir det også kantparkering. (Vill arkitektur)