Hopp til innhold

Rv. 36 Menstadbrua vest

Bil og veg Buss og kollektiv

Rv. 36 Menstadbrua vest

Menstadbrua, 3735 Skien, Norge
Prosjekter

Rv. 36 Menstadbrua vest

Bil og veg Buss og kollektiv
Ferdig
sommer 2018
vår 2019
Skien
Bil og veg Buss og kollektiv
Ferdig
sommer 2018
vår 2019
Skien

Hva har vi gjort?

Ved Menstadbrua vest er det gjort en utvidelse av rundkjøringens kapasitet som har gitt mer flyt i trafikken. Dette er et av flere sammenhengende bypakkeprosjekter ved rundkjøringer i Porsgrunn og Skien. Arbeidene med rundkjøringene har et overordnet mål: Det skal ifølge trafikkberegninger føre til avlasting av Porsgrunn sentrum for gjennomgangstrafikk og dermed mulighet for bedre tilrettelegging for gående, syklende og et god bymiljø. Kjører man over Menstadbrua, med retning Skien vest, er det laget et eget oppmerket felt. Feltet kjører man inn i rett før rundkjøringen gjør at man kommer lettere frem.

Rundkjøringen ved Menstadbrua vest har fått bedre fremkommelighet i rundkjøringen (Foto: Jørn Steen)

Hvorfor?

Opprinnelig var prosjektet et fremkommelighetstiltak for buss i form av kollektivfelt i begge retninger inn mot rundkjøring. Tiltaket er vurdert i trafikkmodell i sammenheng med flytting av trafikk fra Porsgrunn sentrum til overordnet vegnett. Tiltak i Vabakkenrundkjøringen
gir bedre fremkommelighet på rv. 36 og derfor økt kølengde i rundkjøringen på Menstad vest. På grunn av dette settes det i gang tiltak i sammenheng med oppgradering av overordnet vegnett i Skien. Hvordan hensynet til bussens fremkommelighet skal ivaretas må avklares i det videre arbeidet. Opprinnelig var prosjektet et fremkommelighetstiltak for buss.

Når?

Arbeidet ble ferdig våren 2019.