Rv. 36 Menstadbrua vest

Buss og kollektiv

Rv. 36 Menstadbrua vest

Menstadbrua, 3735 Skien, Norge
Prosjekter

Rv. 36 Menstadbrua vest

Buss og kollektiv
Bygges nå
sommer 2018
vår 2019
Skien
Buss og kollektiv
Bygges nå
sommer 2018
vår 2019
Skien

Hva skal vi gjøre?

Ved Menstadbrua vest er arbeidet godt i gang ved rundkjøringen – som skal gi mer flyt i trafikken. Dette er et av flere sammenhengende bypakkeprosjekter ved rundkjøringer i Porsgrunn og Skien. Arbeidene med rundkjøringene har et overordnet mål: Det skal ifølge trafikkberegninger føre til avlasting av Porsgrunn sentrum for gjennomgangstrafikk og dermed mulighet for bedre tilrettelegging for gående, syklende og et god bymiljø. Kjører man over Menstadbrua, med retning Skien vest, lages det et eget oppmerket felt. Feltet kjører man inn i rett før rundkjøringen gjør at man kommer lettere frem.

Hvorfor?

Opprinnelig var prosjektet et fremkommelighetstiltak for buss i form av kollektivfelt i begge retninger inn mot rundkjøring. Tiltaket er vurdert i trafikkmodell i sammenheng med flytting av trafikk fra Porsgrunn sentrum til overordnet vegnett. Tiltak i Vabakkenrundkjøringen
gir bedre fremkommelighet på rv. 36 og derfor økt kølengde i rundkjøringen på Menstad vest. På grunn av dette settes det i gang tiltak i sammenheng med oppgradering av overordnet vegnett i Skien. Hvordan hensynet til bussens fremkommelighet skal ivaretas må avklares i det videre arbeidet. Opprinnelig var prosjektet et fremkommelighetstiltak for buss.

Når?

Arbeidet blir ferdig i løpet av november. Et ekstra slitelag med asfalt og fullstendig merking gjøres til våren 2019.