Hopp til innhold
Prosjekter

Fv. 32 Gimlevegen-Augestadvegen (Lilleelvkrysset)

Bil og veg Gang og sykkel Trafikksikkerhet
Ferdig
Mars 2016
Åpnet 17. desember 2018
Porsgrunn
Bil og veg Gang og sykkel Trafikksikkerhet
Ferdig
Mars 2016
Åpnet 17. desember 2018
Porsgrunn

Tiltaket er et regionalt prosjekt, det vil si at det er vurdert til å ha betydning for hele regionen.

Hva har vi gjort?

Målet med ny veg fra Gimlevegen til Augestadvegen var å gjøre de trafikale forholdene gjennom Porsgrunn sentrum bedre. Reisetida for bussene i sentrum er redusert ved at mye av gjennomgangstrafikken er flyttet over på ny Fv. 32 fra Sverresgate og Hovenggata. I tillegg er trafikksikkerheten bedret ved at to jernbanekryssinger i plan er fjernet og den viktigste gang- og sykkelaksen mellom sentrum og Kjølnesområdet er gjort planskilt.

Lengde: 1,3 km.

Hvorfor?

Lilleelvkrysset (fv. 32 Gimlevegen-Augestadvegen) ble gjerne omtalt som problemkrysset i Porsgrunn. Daglig sto trafikken og stampet i dette krysset, både personbiler, næringstrafikk og busser. Krysset utgjorde også en trafikksikkerhetsutfordring.

Når?

Prosjektet ble delt inn i to hovedentrepriser. Kontrakten for totalentreprisen for Lilleelvkrysset ble signert med AF Gruppen i desember 2015. De startet arbeidet på strekningen mellom Hovengarundkjøringen og Dr. Munks gate i mars 2016. Anbudet for den andre entreprisen, som gjelder strekningen fra Dr. Munks gate til Gimlevegen (Beha-kvartalet) ble signert i november 2016. Byggestart på denne strekningen var tidlig i 2017.

Den nye vegen åpnet for trafikk 7. desember 2018 med offisiell markering 17. desember.

For ytterligere detaljer om prosjektet se vegvesen.no