Prosjekter

Fv. 32 Gimlevegen-Augestadvegen (Lilleelvkrysset)

Bil og veg Gang og sykkel Trafikksikkerhet
Ferdig
mars 2016
17. desember 2018
Porsgrunn
Bil og veg Gang og sykkel Trafikksikkerhet
Ferdig
mars 2016
17. desember 2018
Porsgrunn

Tiltaket er skissert som et regionalt prosjekt, det vil si at det er vurdert til å ha betydning for hele regionen.

Hva har vi gjort?

Målet med ny veg fra Gimlevegen til Augestadvegen er å gjøre de trafikale forholdene gjennom Porsgrunn bedre. Dette innebærer å bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikken, myke trafikanter så vel som næringstrafikken. I tillegg er trafikksikkerheten også bli bedret ved at to jernbanekryssinger i plan er fjernet.

Lengde: 1,3 km.

Hvorfor?

Lilleelvkrysset (fv. 32 Gimlevegen-Augestadvegen) ble  gjerne omtalt som problemkrysset i Porsgrunn. Daglig sto trafikken og stampet i dette krysset, både personbiler, næringstrafikk og busser. Krysset utgjorde også en trafikksikkerhetsutfordring.

Når?

Prosjektet ble delt inn i to hovedentrepriser. Kontrakten for totalentreprisen for Lilleelvkryssetsignerte ble signert med AF Gruppen i desember 2015. De startet arbeidet på strekningen mellom Hovengarundkjøringen og Dr. Munks gate i mars 2016. Anbudet for den andre entreprisen, som gjelder strekningen fra Dr. Munks gate til Gimlevegen (Beha-kvartalet) ble signert i november 2016. Byggestart på denne strekningen var tidlig i 2017.

Den nye vegen åpnet for trafikk 7. desember 2018 med offisiell markering 17. desember. Det gjenstår noe arbeider som skal være ferdig våren 2019, men som ikke vil ha innvirkning på trafikken.

For ytterligere detaljer om prosjektet se vegvesen.no