Hopp til innhold

Rv. 36 Klevstrandkrysset – Bakkedammen

Gang og sykkel

Rv. 36 Klevstrandkrysset – Bakkedammen

Herøyavegen 108, 3936 Porsgrunn, Norge
Prosjekter

Rv. 36 Klevstrandkrysset – Bakkedammen

Gang og sykkel
Ferdig
Høst 2020
Desember 2021
Porsgrunn
Gang og sykkel
Ferdig
Høst 2020
Desember 2021
Porsgrunn

Tiltaket er skissert som et regionalt prosjekt, det vil si at det er vurdert til å ha betydning for hele regionen.

Hva er gjort?

Tiltaket skal gi et bedre tilbud for gående og syklende. Det er etablert en sykkelveg med fortau på strekningen, samt løst trafikksikkerhetsutfordringene med direkte avkjørsler.

Hvorfor?

På strekningen manglet det et sammenhengende tilbud for myke trafikanter på vestsida av Rv. 36. Det var mange privatavkjørsler, en del kryssulykker og dårlig trafikkavvikling i rushtiden. Vegen er en av de mest trafikkerte innfartsvegene i Grenland og har stor andel tungtrafikk. Strekningen er skoleveg og en del av hovedsykkelrutenettet hvor vi har mål om å separere gående og syklende fra hverandre. Vegen binder store befolkningsområder sør i kommunen sammen med Porsgrunn sentrum og Skien.

Når?

Prosjektet er ferdig regulert og finansiert med 77 mill. kr i handlingsprogrammet til Bypakke Grenland. Prosjektet er ferdig regulert og ble bygd i 2020-2021.