Hopp til innhold
Prosjekter

FV. 32 Kollektivknutepunkt Siljan sentrum

Buss og kollektiv
Ferdig
04.09.2017
28.11.2017
Siljan
Buss og kollektiv
Ferdig
04.09.2017
28.11.2017
Siljan

Hva er gjort?

Etablering av nytt kollektivknutepunkt i Siljan sentrum som bidrar til mer attraktive forhold for reisende med kollektiv. Det har blitt satt opp leskur / overdekning og parkeringsplasser for sykkel i området. Det er også etablert pendleparkering og hurtigladestasjon for el-bil. Området er opparbeidet og beplantet slik at holdeplassen framstår som et tiltalende oppholds- og ventested for bussreisende.

Hvorfor?

Prosjektet er en del av gjeldene reguleringsplan for Siljan sentrum og styrker det fremtidige sentrumsmiljøet. Det bidrar til å øke andelen gående, syklende og kollektivreisende og skaper mer trafikksikre løsninger for alle.

Når?

Reguleringsplan for Gb.nr. 17/9 – Siljan sentrum ble vedtatt i desember 2015. Kollektivknutepunktet sto ferdig november 2017.

Foto: Dag Jenssen