Hopp til innhold
Prosjekter

Fv. 59 Bjørntvedtveien

Gang og sykkel
Ferdig
2014
Skien
Gang og sykkel
Ferdig
2014
Skien

 

Hva har vi gjort?

Det er bygd gang- og sykkelveg fra Kjørbekkdalen til Gamle Bjørntvedtveg med belønningsmidler fra staten i 2014. Hele strekningen er på 830 meter. Prosjektet binder sammen Rødmyr med Kjørbekkområdet/Fritidsparken.