Hopp til innhold
Prosjekter

Gangbru, Vestsida – Porsgrunn sentrum

Bymiljø Gang og sykkel
Bygges nå
2024
2025
Porsgrunn
Bymiljø Gang og sykkel
Bygges nå
2024
2025
Porsgrunn

 

Hva gjøres?

Dette bygges nå en ny bevegelig gang- og sykkelbru som vil knytte Vestsida tettere til nordre del av sentrum med viktige offentlige målpunkt som jernbanestasjonen, bussterminalen, rådhuset, Ælvespeilet og aksen mot Campus Kjølnes med universitetet, skoler og idrettsanlegg. I tillegg kommer kommersielle målpunkt som kunstgallerier, service- og serveringsbedrifter i området. Bystyret har vedtatt at brua skal reguleres og prosjekteres mellom Reynoldsparken til Storvegen. Brulengden vil bli omtrent 220 meter. Brua må kunne åpnes av hensyn til båttrafikken i vassdraget og vil styres fra Vegtrafikksentralen på samme måte som Porsgrunnbrua og Frednesbrua. Den delen av brua som skal åpnes vil være omtrent 65 meter fordelt på to klaffer.

 

Hvorfor?

Ny gang- og sykkelbru mellom Vestsida og Porsgrunn sentrum nord vurderes som et av de tre viktigste og mest effektive tiltakene i bypakka for å styrke konkurranseforholdet til gang- og sykkelreiser. For disse reiseformene er avstand en avgjørende faktor. Brua vil redusere mange av de typiske reisene mellom øst og vest i Porsgrunn sentrum med inntil 1,7 km. Dette tilsvarer rundt 20 minutter til fots og 6 minutter på sykkel. Gang- og sykkelbrua har vært påtenkt i mange år og er i sykkelvegplanen fra 2009 klassifisert som en viktig framtidig arm av hovedrute.

 

Når?

Bystyret vedtok reguleringsplanen i juni 2019. Etter endring av reguleringsplanen i 2022 for å redusere kostnader har det vært gjennomført ny totalentreprisekonkurranse. Brua åpner våren 2025.

 

For flere detaljer: Teknisk tegning gang og sykkelbru