Hopp til innhold
Prosjekter

Fv. 49 Klyvevegen

Gang og sykkel Trafikksikkerhet
Ferdig
20180106
Skien
Gang og sykkel Trafikksikkerhet
Ferdig
20180106
Skien

 

Hva har vi gjort?

Det er bygget fortau langs fylkesveg 49, fra Kongerødvegen til Hulkavegen. Strekningen er 450 meter. To fotgjengeroverganger har fått universell utforming, intensivbelysning og fartshump.

Hvorfor?

Strekningen manglet fortau. Det er nå bygget fortau, slik at det er en sammenheng. Dette gir bedre trafikksikkerhet for myke trafikanter og bedre fremkommelighet for næringstrafikken.

Når?

Fortauet stod ferdig bygget i juni 2018.