Rv. 36 Raset

Bil og veg Gang og sykkel

Rv. 36 Raset

Moltemyrvegen 1, 3735 Skien, Norge
Prosjekter

Rv. 36 Raset

Bil og veg Gang og sykkel
Ferdig
2020
Skien
Bil og veg Gang og sykkel
Ferdig
2020
Skien

Hva skal vi gjøre?

I krysset Raset/Porsgrunnsvegen oppstår det ofte kø, da lokal- og næringstrafikken fra Raset har problemer med å komme ut på Porsgrunnsvegen.  Dette problemet forsterkes i rushtiden. I krysset Raset er det planlagt to filer ved utkjøringen slik at de som skal til venstre mot Porsgrunn kan stå i eget felt og vente på ledig luke. Kryssingen for fotgjengerne vil trekkes litt bort fra krysset, slik at det blir plass til at en bil kan stå og vente foran i krysningspunktet.

Det skal bygges fortau helt fram til Goberg.

Hvorfor?

Utbedring av dagens kryss. Tiltaket vil gi en mer oversiktlig og trafikksikkert kryss også for næringstrafikk fra Raset. Tiltaket sees i sammenheng med prosjektene Rv 36 Porsgrunnsvegen (Raset – Goberg) og Rv 36 Porsgrunnsvegen (Østre Buktenveg – Østre Lensmannsdalen) Tiltaket vil også innfri kravet til rekkefølgebestemmelse ved fremtidig utbygging på Raset.

Når?

Prosjektet ble bygget høsten 2020, ferdig desember 2020.