Rv. 36 Raset

Bil og veg

Rv. 36 Raset

Moltemyrvegen 1, 3735 Skien, Norge
Prosjekter

Rv. 36 Raset

Bil og veg
Planlegges
Skien
Bil og veg
Planlegges
Skien

Hva skal vi gjøre?

I krysset Raset/Porsgrunnsvegen oppstår det ofte kø, da lokal- og næringstrafikken fra Raset har problemer med å komme ut på Porsgrunnsvegen.  Dette problemet forsterkes i rushtiden. I krysset Raset er det planlagt to filer ved utkjøringen slik at de som skal til venstre mot Porsgrunn kan stå i eget felt og vente på ledig luke. Kryssingen for fotgjengerne vil trekkes litt bort fra krysset, slik at det blir plass til at en bil kan stå og vente foran i krysningspunktet.

Hvorfor?

Utbedring av dagens kryss. Tiltaket vil gi en mer oversiktlig og trafikksikkert kryss også for næringstrafikk fra Raset. Tiltaket sees i sammenheng med prosjektene Rv 36 Porsgrunnsvegen (Raset – Goberg) og Rv 36 Porsgrunnsvegen (Østre Buktenveg – Østre Lensmannsdalen) Tiltaket vil også innfri kravet til rekkefølgebestemmelse ved fremtidig utbygging på Raset.

Når?

Reguleringsplanlegging er satt i gang, gjennomføring er planlagt i 2019.