Hopp til innhold

Rv. 36 Raset

Bil og veg Gang og sykkel

Rv. 36 Raset

Moltemyrvegen 1, 3735 Skien, Norge
Prosjekter

Rv. 36 Raset

Bil og veg Gang og sykkel
Ferdig
2020
Skien
Bil og veg Gang og sykkel
Ferdig
2020
Skien

Hva er gjort?

I krysset Raset/Porsgrunnsvegen oppsto det ofte kø, da lokal- og næringstrafikken fra Raset hadde problemer med å komme ut på Porsgrunnsvegen.  Dette problemet ble forsterket i rushtiden. I krysset Raset ble det bygget to filer ved utkjøringen slik at de som skal til venstre mot Porsgrunn kan stå i eget felt og vente på ledig luke. Kryssingen for fotgjengerne ble trukket litt bort fra krysset, slik at det ble plass til at en bil kan stå og vente foran i krysningspunktet.

Det ble bygget fortau helt fram til Goberg.

Hvorfor?

Utbedring av dagens kryss. Tiltaket bidro til et mer oversiktlig og trafikksikkert kryss, også for næringstrafikk fra Raset. Tiltaket ble sett i sammenheng med prosjektene Rv 36 Porsgrunnsvegen (Raset – Goberg) og Rv 36 Porsgrunnsvegen (Østre Buktenveg – Østre Lensmannsdalen) Tiltaket innfrir kravet til rekkefølgebestemmelse ved fremtidig utbygging på Raset.

Når?

Prosjektet ble bygget høsten 2020, ferdig desember 2020.