Fv. 43 Gulsetvegen

Gang og sykkel
Prosjekter

Fv. 43 Gulsetvegen

Gang og sykkel
Planlegges
2020
Skien
Gang og sykkel
Planlegges
2020
Skien

Tiltaket er skissert som et regionalt prosjekt, det vil si at det er vurdert til å ha betydning for hele regionen.

Hva skal vi gjøre?

Det skal bygges fortau på vestsiden av Gulsetvegen, slik at det blir et sammenhengende tilbud til og fra Gulset. Tiltaket skal bidra til bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet for gående og syklende langs en viktig del av blå hovedsykkelrute.

Gulsetvegen er en viktig sykkelforbindelse til og fra Gulset. (Foto: Google maps)

Hvorfor?

Gulsetvegen er en del av fylkesveg 43 som strekker seg fra Falkumbrua til Venstøp. Forbindelsen mellom Falkumbrua og Gulset er spesielt viktig for gående og syklende. Strekningen fra Falkumbrua til Rema 1000 Strømdal har i dag ikke et tilbud for denne gruppen, som er en del av blå hovedsykkelrute. Vegen er smal og det er mange avkjørsler ut mot vegen.

Når?

Anbud lyses ut på nyåret 2019. Byggestart uavklart.