Fv. 43 Gulsetvegen

Gang og sykkel
Prosjekter

Fv. 43 Gulsetvegen

Gang og sykkel
Bygges nå
2020
2021
Skien
Gang og sykkel
Bygges nå
2020
2021
Skien

Tiltaket er skissert som et regionalt prosjekt, det vil si at det er vurdert til å ha betydning for hele regionen.

Hva skal vi gjøre?

Det skal bygges fortau på vestsiden av Gulsetvegen, slik at det blir et sammenhengende tilbud til og fra Gulset. Tiltaket skal bidra til bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet for gående og syklende langs en viktig del av blå hovedsykkelrute.

Hvorfor?

Gulsetvegen skal få fortau på strekningen fra Falkumbrua opp til krysset ved Hynivegen.

Gulsetvegen er en del av fylkesveg 43 som strekker seg fra Falkumbrua til Venstøp. Forbindelsen mellom Falkumbrua og Gulset er spesielt viktig for gående og syklende. Strekningen fra Falkumbrua til Hynivegen ved Strømdal har i dag ikke et tilbud for denne gruppen. Vegen er smal og det er mange avkjørsler ut mot vegen.

Når?

Strekningen skal være ferdig høsten 2021.