Hopp til innhold

Fv. 30 Nystrandvegen

Gang og sykkel

Fv. 30 Nystrandvegen

Nystrandvegen 99, 3944 Porsgrunn, Norge
Prosjekter

Fv. 30 Nystrandvegen

Gang og sykkel
Ferdig
20170417
20180524
Porsgrunn
Gang og sykkel
Ferdig
20170417
20180524
Porsgrunn
Foto: Dag Jenssen

Hva har vi gjort?

Fv. 30 Nystrandvegen er myke trafikanters tilbud langs E18 og nasjonal sykkelrute 1, men strekningen mellom Herregårdbekken og Nystrand barnehage har de siste årene kun vært sikret med en midlertidig løsning bestående av et lavt fysisk skille, nedsatt fartsgrense og fartsdumper. Vegen brukes som skoleveg og for å komme seg til Nystrand barnehage, Olavsberget camping og badeplass.

Hvorfor?

Det manglet gang- og sykkelveg på en 350 meter lang strekning langs Nystrandvegen.

Når?

Reguleringsplanen ble vedtatt i Porsgrunn kommune 21. januar 2016. Prosjektet ble bygd i perioden 2017-18, og åpnet for trafikk 21. desember 2017, komplett ferdigstilt 24. mai 2018.