Hopp til innhold
Prosjekter

Moflata – rv. 36/fv. 59/fv. 357 Telemarksvegen – Bjørntvedtvegen

Buss og kollektiv
Planlegges
Skien
Buss og kollektiv
Planlegges
Skien

Hva skal vi gjøre?

Vi skal gjennomføre tiltak i henhold til politisk vedtak fra februar 2022:

  • Vurdere behov for fotgjengerkryssing over Telemarksvegen mellom rundkjøringen i Bjørntvedtvegen og lysregulert fotgjengerkryssing ved Tufte
  • Flytte holdeplassene Skien Fritidspark lenger nord til undergangen ved Solumgata, slik at lysregulert fotgjengerkryssing kan fjernes, og eksisterende undergang kan benyttes mer.
  • Etablere ekstra kjøre- eller filterfelt fra vest i Telemarksvegen inn Bjørntvedtvegen
  • Etablere filterfelt for høyresvingende i Bjørntvedtvegen fra sør og østover inn Telemarksvegen
  • Utvide holdeplasser mellom rundkjøringene på Moflata

Les mer i rapportene:

Mulige tiltak på Moflata 6.1.2023

Utredning av kryssingspunkt for gående og syklende i Telemarksvegen (1)

Hvorfor?

Hensikten med prosjektet er å forbedre fremkommeligheten for alle i området. Samtidig skal bomiljøet i området ivaretas.

Når?

Reguleringsplanarbeidet starter i 2023. Byggestart 2024-25.