Hopp til innhold
Prosjekter

Fv. 32 Prinsessegata

Bymiljø Trafikksikkerhet
Ferdig
Skien
Bymiljø Trafikksikkerhet
Ferdig
Skien

 

Hva har vi gjort?

Tiltaket ble gjennomført i 2018 med belønningsmidler fra staten.

Krysset er en viktig gangforbindelse for fotgjengere. Det er ryddet opp og bygd universell utforming av et trangt og uoversiktlig kryss ved Prinsessegata/Telemarksgata ved lyssignalanlegg. I forbindelse med asfaltering av gata sommeren 2018, ble fortauet i Prinsessegata rustet opp.