Hopp til innhold

Turveg langs elva i Porsgrunn

Gang og sykkel

Turveg langs elva i Porsgrunn

Osebakken, Porsgrunn, Norge
Prosjekter

Turveg langs elva i Porsgrunn

Gang og sykkel
Bygges nå
Porsgrunn
Gang og sykkel
Bygges nå
Porsgrunn

Hva skal vi gjøre?

Reguleringsplan for strekningen Osebro brygge til Osebakken park ble vedtatt sommeren 2020. Deler av turvegen har vært regulert siden 2006, men ikke blitt opparbeidet. Der kommunen er grunneier kan oppgradering av turvegen påbegynnes. Resten av turvegen kan etableres når avtaler med grunneierne er inngått. Turvegen skal gis universell utforming og etableres i hovedsak på fast grunn, men kan på korte strekninger gå på bryggedekke. Prosjektet kan til en viss grad skaleres i omfang og kvalitet.

Tiltak på andre strekninger kan vurderes i sluttfasen av perioden dersom det er ledige midler etter gjennomføring her.