Hopp til innhold
Prosjekter

Bryggevannet rundt

Gang og sykkel
Planlegges
2019
2022
Skien
Gang og sykkel
Planlegges
2019
2022
Skien

 

Hva skal vi gjøre?

Vi skal lage en sammenhengende gang- og sykkelveg rundt Bryggevannet. Flere strekninger er tilgjengelige i dag og skal rustes opp, andre steder skal det bygges nye forbindelser. De viktigste delene som mangler er bruer over Bryggevannet og Damfossen. Gang- og sykkelbru over Bryggevannet er et eget bypakkeprosjekt. Noen strekninger er private utbyggere sitt ansvar.

Det er ikke mulig å få til en gang- og sykkelforbindelse forbi Mølla langs Bryggevannet. Det planlegges derfor en forbindelse langs Hjellevannet, fra Smieøya til Fisketrappa.

Bryggevannet rundt består av delstrekningene:

  • Bru over Damfossen
  • Forbindelse mellom Smieøya og Fisketrappa
  • Forbedringer ved Bryggeparken/sjøbodene
  • Promenade Skien brygge
  • Gangforbindelse og park i Klosterhavna
  • Promenade Klosterøya øst

 

Hvorfor?

En sammenhengende gang- og sykkelforbindelse rundt Bryggevannet vil øke framkommeligheten og bidra til et mer attraktivt og levende sentrum. Det vil binde de nye sentrumsområdene, Klosterøya og Skien Brygge, bedre sammen med de eldre delene av sentrum. Tilgjengelighet øker sjansene for etablering og investering.

Når?

Den 43 meter lange brua kommer til å få en bredde på fem meter og være flat. Den må dessuten legges så høyt at det ikke er farlig gå på den ved høy vannføring. Derfor er brua flyttet nærmere demningen under planleggingen.

Kommunen har satt i gang prosjektering av brua over Damfossen. Byggestart var desember 2022.

Når brua fra Jernbanebrygga til Klosterøya står ferdig, vil det være mulig å gå rundt Bryggevannet. Anbudsutlysning vil være i 2021, bygging kan starte i 2022. Det er laget en mulighetsstudie for trasé langs Hjellevannet mellom Smieøya og Fiskeslepet. Forbindelsene på Klosterøya og Skien Brygge blir gjort i takt med den private utbyggingen der.