Prosjekter

Bryggevannet rundt

Gang og sykkel
Planlegges
2019
2022
Skien
Gang og sykkel
Planlegges
2019
2022
Skien

 

Hva skal vi gjøre?

Vi skal lage en sammenhengende gang- og sykkelveg rundt Bryggevannet. Flere strekninger er tilgjengelige i dag og skal opprustes, mens andre steder mangler det forbindelser. De viktigste delene som mangler er bruer over Bryggevannet og Damfossen. Gang- og sykkelbru over Bryggevannet er et eget bypakkeprosjekt. Noen strekninger er private utbyggere sitt ansvar.

Det har vært forsøkt å få til et samarbeid med Mølla om en forbindelse forbi på Bryggevannet-siden. Dette er vanskelig. Det vil isteden ses på muligheten for en trasé langs Hjellevannet, mellom Smieøya og Fisketrappa.

Bryggevannet rundt består av delstrekningene:

  • Bru over Damfossen
  • Forbindelse mellom Smieøya og Fisketrappa
  • Forbedringer ved Bryggeparken/sjøbodene
  • Promenade Skien brygge
  • Gangforbindelse og park i Klosterhavna
  • Promenade Klosterøya øst

Hvorfor?

En sammenhengende gang- og sykkelforbindelse rundt Bryggevannet vil øke framkommeligheten og bidra til et mer attraktivt og levende sentrum. Det vil binde de nye sentrumsområdene, Klosterøya og Skien Brygge, bedre sammen med de eldre delene av sentrum. Tilgjengelighet øker sjansene for etablering og investering.

 

Når?

Kommunen har satt i gang prosjektering av brua over Damfossen. Denne kan stå ferdig i 2020. Når brua fra Jernbanebrygga til Klosterøya står ferdig i 2021, vil det være mulig å gå rundt Bryggevannet. En mulighetsstudie for trasé langs Hjellevannet mellom Smieøya og Fiskeslepet kan startes i 2019. Forbindelsene på Klosterøya og Skien Brygge blir gjort i takt med den private utbyggingen der.