Prosjekter

Klosterøya – Jernbanebrygga, gang- og sykkelbru over Bryggevannet

Gang og sykkel
Planlegges
2021
2022
Skien
Gang og sykkel
Planlegges
2021
2022
Skien

Hva skal vi gjøre?

Bygge gang- og sykkelbru over Bryggevannet mellom Klosterøya og Jernbanebrygga/Skien brygge. Små båter og slepebåten til Mølla skal kunne passere under brua, men det blir klaff som kan åpnes for annen båttrafikk.

Hvorfor?

Elva er en barriere for gående og syklende mellom øst og vest. En bru over elva forbinder og korter ned reiseavstanden mellom områdene øst for elva og områdene ved sykehuset og Herkules hvor veldig mange har sin arbeidsplass. Den vil også gi en rask forbindelse for gående og syklende som skal til og fra ny videregående skole på Klosterøya. Brua er en viktig brikke for å få til den sammenhengende gang- og sykkelforbindelsen «Bryggevannet rundt».

Når?

Planen er å ha brua ut på anbud i 2021, og starte bygging i løpet av 2022.