Hopp til innhold

Fv. 32 Holtesletta. Gange- sykkel og trafikksikkerhetstiltak

Holtesletta, Siljan kommune, Norge
Prosjekter

Fv. 32 Holtesletta. Gange- sykkel og trafikksikkerhetstiltak

Dette er et tiltak som skal bedre trafikksikkerheten for gående og syklende langs Holtesletta.

Gang og sykkel Trafikksikkerhet
Ferdig
Innen 2023
Siljan
Gang og sykkel Trafikksikkerhet
Ferdig
Innen 2023
Siljan

Hva er gjort?

Prosjektet etablerte gang- og sykkelveg og fortau på en strekning på Holtesletta som ikke hadde dette tilbudet i dag. Den nye løsningen vil støtte opp under den eksisterende fotgjengerovergangen og krysningspunkt og knytte sammen gang- og sykkelvegen fra Heivannet til Holtesletta som sto ferdig i 2016.

Se reguleringskart: Trafikksikkerhetstiltak Holtesletta

Hvorfor?

I påvente av omleggingen av FV. 32 er det nødvendig med deltiltak for å bedre trafikksikkerheten langs Holtesletta. Hensikten med prosjektet er også  å trygge adkomsten til holdeplasser langs strekningen. Dette har lenge vært et ønske fra både kommunen og beboere på Holtesletta.

Når?

Prosjektet ble ferdig i slutten av august 2023.