Hopp til innhold
Prosjekter

Landmannstorget

Landmannstorget er i dag et av Telemarks viktigste kollektivknutepunkt, med holdeplass for lokalbusser, ekspressbusser og taxi. Området er også et sentralt byrom i Skien.

Buss og kollektiv Bymiljø
Ferdig
2019
Høst 2020
Skien
Buss og kollektiv Bymiljø
Ferdig
2019
Høst 2020
Skien

Hva er gjort?

Landmannstorget har fått en gateterminal for metro- og pendelbusser i Kongens gate og ekspressbusser i Hesselbergs gate. Drosjene får holdeplasser i Skistredet mot nord. Alle gatene rundt torget er rustet opp med gode fortau og gatetrær – men noe arbeid gjenstår i Skistredet. Dette blir gjort høsten 2020. I Torggata er det blitt sykkelfelt for de sykler nordover. Korttidsparkering for biler er beholdt i Skistredet og Torggata. Selve torget har fått en grønn og frodig park med gode gangakser og en plass for opphold . Det blir sykkelparkering og et eget sykkelmekkepunkt øverst i parken mot Torggata. Området har fått et helhetlig, bymessig og grønt preg.

Hvorfor?

Kollektivknutepunkt hadde en utflytende og uoversiktlig form og tilfredsstilte ikke kravene til universell utforming. Det var et stort behov for opprusting.

Det nye Landmannstorget gir økt kollektivkapasitet, bedre trafikkflyt, trafikksikkerhet og tilgjengelighet. Det blir mer attraktivt å reise kollektivt, ferdes og oppholde seg i byen. Samtidig har det bidratt til at sentrum er blitt mer attraktivt som etableringssted for boliger og næringsliv.

Når?

Gravearbeidene for nytt vann- og avløpsnett startet i august 2018. Hele Landmannstorget ble offisielt åpnet september 2020.