Hopp til innhold

Togstopp Skien

Buss og kollektiv
Prosjekter

Togstopp Skien

Buss og kollektiv
Planlegges
Skien
Buss og kollektiv
Planlegges
Skien

Hva skal vi gjøre?

Vi vil etablere et togstopp i Skien sentrum, langs eksisterende jernbanespor i fjellet ved Landmannstorget. Togstopp Skien vil gi publikum direkte tilgang til arbeidsplasser, handel, tjenester og aktiviteter i byen. Ved å lokalisere togtilbudet sammen med busstilbudet får reisende mulighet for sømløse overganger mellom ulike transporttilbud, og med det fullfører vi oppgraderingen av Landmannstorget som kollektivknutepunkt.

 

Hvorfor?

Skien sentrum er Telemarks største knutepunkt med den høyeste konsentrasjonen av arbeidsplasser, handel og tjenester i regionen. Dagens togstasjon ligger 1,5 km unna sentrum, og gir ikke et attraktivt tilbud for folk som ønsker å ta toget. Steder der mange mennesker ferdes skaper et attraktivt marked for butikker, serveringssteder og andre tjenester. Med dagens lokalisering går vi glipp av dette markedet i bysentrum. Etablering av togstopp i Skien sentrum vil samtidig utløse et større marked for togreiser, når det blir mulig å reise direkte mellom de viktigste målpunktene i Sør-Norge.

 

Når?

I 2019 gjennomførte Jernbanedirektoratet en mulighetsstudie som viste at det er mulig å etablere et jernbanestopp i fjellet ved Landmannstorget. I Bypakke Grenland fase 1 er det satt av midler til å planlegge prosjektet. Høsten 2022 leier kommunen inn jernbanekompetanse for å lede arbeidet med bl.a. å utrede grunnforhold i fjellet og andre jernbanetekniske utredninger vi trenger for å kunne gå videre med prosjektet. Bygging av togstoppet er foreslått som et av prosjektene i porteføljen til Bypakke Grenland fase 2 og en fremtidig byvekstavtale.