Hopp til innhold

Fv. 32 Holtesletta – Heivannet

Buss og kollektiv Gang og sykkel

Fv. 32 Holtesletta – Heivannet

Industrivegen 29, 3748 Siljan, Norge
Prosjekter

Fv. 32 Holtesletta – Heivannet

Buss og kollektiv Gang og sykkel
Ferdig
20.04.2016
24.11.2016
Siljan
Buss og kollektiv Gang og sykkel
Ferdig
20.04.2016
24.11.2016
Siljan

Hva er gjort?

Det er bygget en 1,4 km lang gang- og sykkelveg for å skape et godt tilbud til gående og syklende. I tillegg er Industrivegen med tilhørende boligområder samt hus og hytter på strekningen knyttet til gang- og sykkelvegen. Hensynet til kollektivtrafikk er blitt ivaretatt og forbedret.

Hvorfor?

Tiltaket har bidratt til økt fremkommelighet og bedre trafikksikkerhet for gående og syklende langs fylkesvegen mellom boligområdet på Holtesletta og fritidsområdet ved Heivannet.

Når?

Tiltaket sto ferdig i november 2016.

 

Siljans korps på marsjøvelse en vårdag på gang- og sykkelvegen.