Hopp til innhold

Fv. 357 Skotfossvegen, fortau/gang- sykkelveg ved Kampekastet/Grøtsund

Buss og kollektiv Gang og sykkel Trafikksikkerhet

Fv. 357 Skotfossvegen, fortau/gang- sykkelveg ved Kampekastet/Grøtsund

Skotfossvegen, Skien, Norge
Prosjekter

Fv. 357 Skotfossvegen, fortau/gang- sykkelveg ved Kampekastet/Grøtsund

Buss og kollektiv Gang og sykkel Trafikksikkerhet
Planlegges
Bygging 2025
Skien
Buss og kollektiv Gang og sykkel Trafikksikkerhet
Planlegges
Bygging 2025
Skien

Hva skal vi gjøre?

Bygge gang- og sykkelveg på eksisterende gang- og sykkelveg ved Grøtsundvegen til Kampekastet.

Hvorfor?

Bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter og trygge adkomst til bussholdeplasser.

Når?

Bygging i 2024.

 

Les kunngjøring om oppstart av planarbeid her.

Den aktuelle strekningen ved Skotfossvegen det skal lages gang- og sykkelveg eller fortau.