Fv. 357 Skotfossvegen ved Grøtsund, fortau/gang- sykkelveg ved Kampekastet/Grøtsund

Gang og sykkel Trafikksikkerhet

Fv. 357 Skotfossvegen ved Grøtsund, fortau/gang- sykkelveg ved Kampekastet/Grøtsund

Skotfossvegen, Skien, Norge
Prosjekter

Fv. 357 Skotfossvegen ved Grøtsund, fortau/gang- sykkelveg ved Kampekastet/Grøtsund

Gang og sykkel Trafikksikkerhet
Planlegges
Skien
Gang og sykkel Trafikksikkerhet
Planlegges
Skien

Hva skal vi gjøre?

Utarbeide reguleringsplan for gang- og sykkelveg eller fortau ved Kampekastet og frem til Grøtsund. Utstrekningen er ikke avklart.

Hvorfor?

Bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter og trygge adkomst til holdeplasser.

Når?

Det jobbes med avgrensning av utstrekning og omfang. Løsningen skal avklare om det er mulighet for fullverdig gang- og sykkelveg eller fortau. Oppstart reguleringsplan sommeren 2020.