Hopp til innhold

Fv. 357 Skotfossvegen, fortau/gang- sykkelveg ved Kampekastet/Grøtsund

Buss og kollektiv Gang og sykkel Trafikksikkerhet

Fv. 357 Skotfossvegen, fortau/gang- sykkelveg ved Kampekastet/Grøtsund

Skotfossvegen, Skien, Norge
Prosjekter

Fv. 357 Skotfossvegen, fortau/gang- sykkelveg ved Kampekastet/Grøtsund

Buss og kollektiv Gang og sykkel Trafikksikkerhet
Bygges nå
Bygging 2025
Skien
Buss og kollektiv Gang og sykkel Trafikksikkerhet
Bygges nå
Bygging 2025
Skien

Hva skal vi gjøre?

Bygge gang- og sykkelveg på eksisterende gang- og sykkelveg ved Grøtsundvegen til Kampekastet.

Hvorfor?

Bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter og trygge adkomst til bussholdeplasser.

Når?

Bygging i 2024.

 

Les kunngjøring om oppstart av planarbeid her.

Den aktuelle strekningen ved Skotfossvegen det skal lages gang- og sykkelveg eller fortau.