Responsive image

Prosjekter

Hvilke prosjekter består bypakka av?

Det er utarbeidet et handlingsprogram for perioden 2015-2018 som viser hvilke prosjekter som er prioritert. Bypakke Grenland skal porteføljestyres med årlig rullering av fireårige handlingsprogrammer. Dette skal bidra til at samlet ressursinnsats og prioritering av tiltak gir best mulig måloppnåelse.

Handlingsprogrammet er vedtatt politisk i Skien, Porsgrunn, Siljan og Telemark fylkeskommune.

Her kan du se prosjekter som er vurdert i Bypakke Grenland. Lista og status for de ulike prosjektene blir oppdatert fortløpende.

Et kort og enkelt kart over prosjektene beskrevet i revidert Handlingsprogram for Bypakke Grenland kan du se her: 

   

Bypakka praktiserer såkalt porteføljestyring, som betyr at de foreslåtte prosjektene jevnlig skal evalueres og prioriteres. Dette er en løpende styringsmodell som har til hensikt å sørge for at de riktige tiltakene velges slik at målene for bypakka nås.

Porteføljestyring - hva er det?