Hopp til innhold
Om bypakka

Aktuelt

Kjør bussen gratis til valglokalet i hele Telemark

Bruk stemmeretten og reis gratis til valglokalet med bussen. Valgkortet ditt, digitalt eller på papir, er bussbilletten viser du til ...

Feiret tryggere vei på Holtesletta i Siljan

- Bypakka handler om mange prosjekter, både små og store. Forbedringer på Holtesletta er et av de mindre prosjektene, men ...

Feiret to nye underganger for syklende og gående på Gulset

De trange, mørke og ofte regnfylte undergangene under Gulsetringen og Nyhusvegen er historie. I dag feiret elever, ordfører og samarbeidspartnere ...

Sentrum i Siljan blir tryggere

Fra 1. august startet arbeidet med Sentrumsveien i Siljan, et tiltak som skal bidra til å realisere visjonen til kommunen ...

Ukentlig over 1000 turer med bysyklene

De siste fire ukene har bysyklene i snitt hatt over 1000 turer i uka.

Omlegging av gang- og sykkelvegen på Vallermyrene øst

Den første rundkjøringen på fylkesveg 32 Vallermyrvegen er snart ferdig. Når den andre rundkjøringen skal opparbeides må deler av gang- ...

Tryggere sykkelparkering ved dagligvarebutikker

25 dagligvarebutikker har benyttet seg av Bypakke Grenlands tilbud om moderne sykkelstativ - med god ramme til å låse sykkelen ...

Farte bysykkel utvider nå med flere sykler og flere parkeringssoner

Det er nå etablert 13 nye parkeringssoner i Porsgrunn og Skien hvor du kan hente ut eller parkere de gule ...

Løpesykler gir ferdighet og glede

380 løpesykler er utlånt til bypakkekommunene Skien, Porsgrunn og Siljan. I Borgestad barnehage får de beholde syklene i sommer – ...

Holtesletta i Siljan bygges trafikksikkert

Anleggsarbeidet ved Holtesletta er i gang – ny gang- og sykkelvei, samt fortau skal gjøre det tryggere langs fylkesvegen.