Harald Strøm som jobber ved Sykehuset Telemark har syklet i ti år til jobb.

– Jeg slipper kø, får frisk luft og mosjon, sier han.

– Hjemme fra Strømdal til sykehuset sparer jeg 15 minutter ved å bruke sykkel. På vei hjem sparer jeg også tid. Elsykkelen hjelper godt på i bakkene, sier han, som til daglig jobber med teknologi og e-helse.

Med solide piggdekk på sykkelstyret kommer Ingrid Kaasin trillende inn i «sykkelmekk-garasjen» til sykehuset.

God stemning på morgenkvisten i sykkelverkstedet til sykehuset! Her Ingrid Kaasin som skal få piggdekk til sykkelen, sammen med Rikke Philippi fra bypakka og sykkelmekaniker Alexander Fahlström fra Scushi.

Hun er en erfaren vintersyklist.

– Så lenge sykkelveiene er godt brøytet opplever jeg det som trygt å sykle på vinteren. Jeg har gode piggdekk med mange pigger, slik at i svinger sitter jeg ekstra godt, forteller hun.

Hun opplever som så mange andre syklister alle gevinstene ved å sykle.

– I tillegg ønsker jeg også å være et godt forbilde for jentene mine, sier Kaasin.

Sykler mer etter innkjøp av elsykkel

Kaasin forteller at etter at hun skaffet seg elsykkel sykler hun mer, mest til jobb, men også for småhandel og til trening.

Sykehusets ansatte skaffer seg piggdekk selv. Omlegging til pigg er det bypakka som bekoster.

Sykehuset er en av bypakkas «Min bilfrie dag» bedrift.