– Gjennom bypakka får bedriftene nå en mulighet til å tilby sine ansatte fordeler som skal gjøre det enklere og mer motiverende å velge annen transport enn bil på reisen til og fra jobb, sier hun.

– Eksempler på fordeler er gunstig leasing av elsykler, motiverende konkurranser og et gunstig kollektivtilbud.

Tovslid kommer fra ETN Grafisk hvor hun har jobbet som prosjektleder.  Hun har en bachelor i produktdesign og enkeltemner fra Universitetet i Sørøst-Norge (klima og historie).

– Da jeg så utlysningsteksten tenkte jeg: Her kan jeg bidra. Min erfaring er at bypakka gjør veldig mye godt arbeid. Jeg er takknemlig for å være en del av dette gjennom prosjektet Fus-bedrift.

Fus bedrift

Fus betyr å være ivrig, frampå, eller villig. Motivasjon hos bedriftens ledelse til å bli en Fus-bedrift er selvfølgelig avgjørende.

– For å lykkes som Fus-bedrift er geografisk beliggenhet utslagsgivende. Arbeidsstedet bør ligge hvor det er bussforbindelse, og hvor det er behov for å få ned trafikken. Bedrifter som velges bør være minimum 20 ansatte, sier Tovslid.

Den nyansatte prosjektlederen bruker foreløpig til bussen når hun skal på jobb, fra Øyekast i Porsgrunn til fylkeshuset midt i sentrum av Skien.

– Jeg skal snart børste støv av sykkelen, sier hun. Den er ikke elektrisk.

– Da familien flytta fra Oslo tilbake til Grenland i 2013 oppdaget jeg hvor uproblematisk og enkelt det var de gangene jeg brukte buss. Det er også langt mer behagelig å reise med buss her enn noe annet sted jeg har bodd.

Siden 2018 har ekteparet jobbet samme sted, og derfor samkjørt til jobb. Bilen brukes til å bytte på å kjøre familiens yngste til skolen – slik går hverdagen opp.

Utprøvd i andre byområder

– I andre byområder erfarer vi at tilsvarende prosjekter har effekt. Vi vet at ansatte setter pris på å kunne lease en elsykkel. En viss sum trekkes fra lønna, for så å få mulighet til å kjøpe sykkelen etter tre år til en rimelig sum.

I Fus-bedrift kan de som kjører bil til jobb også få prøvd ut gratis et busskort i tre måneder. De som velger å sykle til jobb får også besøk av bypakkas mobile sykkelverksted.

– Prosjektet skal ha et tydelig konsept og inneholde faste aktiviteter – og gjensidig forpliktelser. Ved hjelp av appen Kobla er det også muligheter for konkurranser med premier, sier hun.

80 prosent av alle jobbreiser i Grenland foretas med bil

Målet med arbeidet er at flere reiser bilfritt i Grenland. Vi vet at over 80 prosent av alle jobbreiser i Grenland foretas med bil. Dette er høyt sammenlignet med mange andre byområder.

– Jobbreiser er rutinemessige. De foretas på faste tidspunkt og med samme reisemål. Det er lettere å lykkes med å erstatte disse reisene, enn bilturer som har varierende tidspunkt eller reisemål, sier Tovslid.

Hun tror det er varierende motiv for å velge noe annet enn bil til jobb.

– Det kan være ønske om å komme i bedre form, økonomi, miljøhensyn – eller frigjøring av tid.

Fus-prosjektet er forankret gjennom politisk vedtak i bypakkas handlingsprogram og finansiert gjennom denne statlige belønningsordningen.