– Unge mennesker begynner ikke hos oss hvis vi ikke har en klar miljøprofil, sier kontorlederen ved Asplan Viak.

Asplan Viak er et av Norges ledende rådgivningsselskaper innen plan, arkitektur- og ingeniørfag og er heleid av stiftelsen Asplan.

– Det er de unge, nye som pusher oss, særlig innen grønn omstilling, sier Fredheim. Han har jobbet i byggebransjen i 37 år, de siste 25 årene i Asplan Viak.

Asplan Viak var først ute med å velge å bli en Fus bedrift:

Fus bedrift er Bypakke Grenland sin satsning rettet mot offentlig og private virksomheter i Grenland.  Gjennom bypakka får bedriftene mulighet til å tilby sine ansatte fordeler som skal gjøre det enklere og mer motiverende å velge annen transport enn bil i reisen til og fra jobb. Eksempler på fordeler er gunstig leasingordning av el-sykler, motiverende konkurranser og gunstig kollektivtilbud.

Ønsker færre parkeringsplasser

Det ligger i vårt firma at vi skal bidra til flere grønne reiser. De 20 parkeringsplassene vi har i kjelleren på Torggata 18 har vi som mål å få ned.

– Noen har barn de skal levere og hente i barnehagen, og offentlig kommunikasjon er ikke mulig. De 20 plassene vi har er derfor fordelt etter de som trenger bilen mest, sier han.

Fredheim er blant de 45 ansatte som bor så nærme at parkeringsplass ikke er aktuelt.

– Jeg sykler eller går, sier han.

– Da kona fikk seg el-sykkel i 60-års gave, sa selgeren til meg: «Bare vent, om 14 dager kommer du og kjøper en til deg selv og». Det fikk han rett i.

–  I år har jeg også fått piggdekk på elsykkelen, det skal bli spennende å prøve ut.

Flytter fra sentrum til sentrum – et bevisst valg  

Asplan Viak holder til et det gamle NAV-bygget tett på Landsmannstorget, i Torggata. I løpet av 2025 skal bedriften flytte:

– Vi flytter til toppetasjen på Arkaden ved handelstorget i Skien.

Han er tydelig når det gjelder beliggenhet på kontorarbeidsplasser:

– Vi ønsker liv i byen! Ved å ha arbeidsplassen midt i sentrum kan vi oppfordre våre ansatte til å bruke kollektivtransport. De som kan sykle eller gå til jobben oppfordres til å gjøre det.

– Som Fus-bedrift i 2024 bør vi løfte oss ytterligere, slår han fast.

Ansatte ved Asplan Viak – her samlet til en første informasjon om hva det vil betyr for bedriften å bli en Fus bedrift. (Foto: Solfrid Djuve)

 Lønnsomme grønne bygg

– Er det nødvendig å bygge nytt?

– Når vi flytter til Arkaden skal vi være innenfor kravene for å bli sertifiseres som et bærekraftig bygg.

– Vi må betale litt for å «bo» i et slikt bygg, men gårdeier vil også tjene på at de pusser opp for oss til en fremtidsrettet bygg.

Det «Nye Arkaden» får med prosjekteringshjelp fra Asplan Viak tilbake noen av de arkitektoniske elementene fra Murbyen Skien.

– Vi skal være synlig og stolte av å jobbe i et slikt bygg, sier Fredheim.

Ifølge samfunnsøkonomen Rolf Røtnes rapport Hva kjennetegner regioner som vokser er det er en «klar tendens til at alle byer i vekst legger stor vekt på å gjøre sentrumsområdene både vakrere, enklere å bevege seg i og med god tilgang til arbeidsplasser i sentrum. Det er videre en klar tendens bort fra en regulering som planlegger for næringsvirksomhet ett sted og boliger et annet sted. I attraktive sentrumsområder er det blandingen som skaper følelsen av å være der det skjer.»

– Er dette ditt bilde av Grenland?

– Jeg har bodd i Grenland i 10 år, og i 2021 fikk Porsgrunn og Skien Attraktiv by-prisen, det var viktig!

– Telemarkinger kan oppleves som trauste, de sitter mye hjemme. Imidlertid opplever jeg at de unge bruker byene på en annen måte. Det er viktig med et ulikt tilbud til folk. Blant annet innen kultur, musikk, utstillinger, nisjebutikker og opplevelser som for eksempel Escape Room.

– Ved Bryggevannet i Skien er det nesten alltid familier på lekeplassen – og ved iskremboden mye liv.

– Eller hva med en skøytebane i sentrum, slik som i Porsgrunn, foreslår han.