– Januar og februar har hatt noen krevende dager for alle trafikanter, også syklister, sier Olav Risholt, prosjektleder for Bypakke Grenland.

– Kulde er ikke noe problem så lenge man har kunnskap om å kle seg riktig. Gang- og sykkelvegene har stort sett vært godt brøytet og strødd, mens småveiene er utfordrende, ofte glatte og holkete, sier han.

Vintersykkeldagen

Vintersykkeldagen – International Winter Bike To Work Day – feires den andre fredagen i februar og finner sted 9. februar i år.  Dette er ikke en FN-dag, men den markeres av ulike sykkelorganisasjoner i verden. I Norge markeres den av ulike sykkelorganisasjoner også, slik som Syklistenes Landsforbund, men også av kommuner som ønsker å sette vintersykling på dagsorden.

Bypakke Grenland har i flere år markert den internasjonale vintersykkeldagen.

– Vintersykling handler om sykkelglede, miljø, og folkehelse, sier seniorrådgiver i Syklistenes Landsforening, Olav Fjeld Kraugerud.

Ifølge Kraugerud finnes det enkle råd til hvordan du kan overkomme hindringene:

Mørket

Store deler av vinteren byr på utfordringer med dagslys. Gode lys på sykkelen er derfor viktig – og påbudt.

Glatta

Godt veigrep sikrer en god og sikker tur. Ha litt mindre luft i dekkene enn når det er tørt og varmt slik at en større del av dekket får tak i underlaget. Eller bytt til piggdekk. De som bor i innlandsklima med tørrsnø, har ofte godt grep med vanlige dekk med mindre luft. I Grenlandsdistriktet anbefales piggdekk nå, sier Kraugerud.

240 pigger per dekk

– Vi anbefaler 240 pigger per dekk. Flere pigger som treffer isen samtidig er sikrere, sier Erik Haagenrud, daglig leder i Sport 1 ved Arkaden i Skien. Detter gjeler både elsykler og vanlig sykler.

Skolene markerer vintersykkeldagen

Ved en rekke skoler i Porsgrunn og Skien er det sendt ut melding om Vintersykkeldagen til foresatte og ansatte. I skrivet oppfordres det til å gå eller syklende til skolen denne dagen.

Utvalgte skoler har fått opplæring i vintersykling i regi av På Sykkel i Telemark ved Michel Fouler gjennom Bypakke Grenland i år. Ved disse skolene viser tellinger fra skolesykling i går, onsdag 7. februar:

Porsgrunn

Borge skole: 57 syklende

Kjølnes ungdomsskole: 48 syklende

Stridsklev skole: 23 syklende

Vestsiden skole: 11 syklende

Skien:

Bratsbergkleiva skole: 27 syklende

Lunde barneskole: 34 syklende

Moflata skole:22 syklende

Mæla ungdomskole: 9 syklende

I vinter har Moflata skole hatt opplæring i vintersykling. Det gir gode vintersyklister. (Foto: Birgitte Finne Høifødt)