Oppstart ble markert ved å samle prosjektledelsen i Porsgrunn kommune, ordfører og entreprenør, Consto Anlegg Sør AS ved kaikanten ved Reynoldsparken, der gang- og sykkelbrua skal bygges over til Vestsida ved Storvegen.

Et byutviklingsprosjekt

– Dette er helt klart et byutviklingsprosjekt, og vi gleder oss til å se gang- og sykkelbrua ferdig om ca. et år, sa Janicke Andreassen, ordfører i Porsgrunn kommune. Brua vil også koble Vestsida tettere på sentrum.

– Gang- og sykkelbrua er viktig for den fremtidige utviklingen av jernbanen og knutepunktet i Porsgrunn og den nye bydelen, sa Ole Kåre Wagenius

medlem av Utvalg for miljø og utvikling (Ap).

– Brua vil gi mange innbyggere kortere reisevei til fots og på sykkel, sa Wagenius.

– Dette blir en stålbru med betongdekke. Elementene til brua produseres i seksjoner, og løftes på plass ettersom brua bygges, opplyste Morten Ødegaard, prosjektleder, Bygg- og eiendomsdrift i Porsgrunn kommune.

Jan Atle Einerkjær, prosjektleder Consto informerte om at arbeidet starter så raskt som mulig denne uka etter at lekteren er kommet i riktig posisjon på Vestsida.

Peleentreprenør FAS har lagt til på Vestsida – men skal flyttes litt lengre opp i elva før arbeidet starter. (Foto: Birgitte Finne Høifødt)

– Vi jobber 6 dager i uka på skift, og de første 30 dagene pågår pelearbeid.

– Det vil også bli noe støy i forbindelse med peling for landkar på vest- og østsiden av elva. Ellers så blir det mindre støyende arbeidet – som normalt på en byggeplass, sier han.

I informasjonsskriv til naboer i byggeområdet oppdateres arbeidet regelmessig.

Lang levetid

Bypakkeprosjektet er ferdig i februar 2025, og er prosjekter etter Vegnormal N400 Bruprosjektering med en levetid på 100 år.