Om bypakka

Aktuelt

2,2 kilometer med ny gang- og sykkelveg

Bypakkeprosjektet Mælagata - Amtmann Aals gate - Gjerpensgate og Jernbanen Nylende er ferdig er nå ferdig. Det betyr tryggere skoleveg.

Grabben i jorda for nytt PP-kryss

Dette er et etterlengta bypakkeprosjekt, og nå går vi fra papirarbeid til fysisk arbeid, sa fylkesordfører Sven Tore Løkslid før ...

Oppussing av Storgata fram til jul

Før sommerferien ble nedre del av Storgata i Porsgrunn ferdig med eget sykkelfelt romlefelt. Romlefeltet skal påminne bilistene om å ...

5. juni er verdens miljødag

Verdens miljødag har i 2019 luftforurensing som hovedtema. I Grenlandskommunene er svevestøv det største problemet for lokal luftkvalitet. Den gledelige ...

Mindre biltrafikk skal trygge skolebarna

Hjertesone – tryggere skoleveg, er et nasjonalt samarbeidsprosjekt som også Bypakke Grenland bidrar inn i. Fem skoler i Grenland er ...

Næringslivet i Grenland ønsker byvekstavtale med staten

Moderne og miljøvennlig infrastruktur og attraktive byer er viktig for regionens næringsliv. Næringslivet i Grenland støtter derfor helhjertet opp om ...

På lørdag kan du sørge for at barna sykler trygt

Lørdag arrangeres «Turist i Skien By» en dag med byen full av spennende opplevelser. Det meste er gratis, også sykkelbane ...

Byvekstavtale Grenland – Politisk behandling av forhandlingsmandat

Saken om «Byvekstavtale Grenland – Mandat for forhandlinger» skal til politisk behandling i kommunene og fylkeskommunene i månedene framover.

Studenter og ansatte fikk sykkelservice

Å sykle til universitetet er et lett valg, det er raskere enn å kjøre bil, sier Bjørn Vegard Tverraaen, tredje ...