Om bypakka

Aktuelt

Slik skal det bli på Klevstrand

Lurer du på hvordan det er tenkt at det skal se ut på Herøya og Klevstrand når prosjektet er ferdig? ...

Nå utbedrer bypakka kryss og nytt fortau ved Raset

I krysset Raset/Porsgrunnsvegen oppstår det ofte kø, da lokal- og næringstrafikken fra Raset har problemer med å komme ut på ...

Hva skal bypakka bygge i Porsgrunn sentrum – og hvorfor?

Det graves og bygges i Porsgrunn som aldri før. I samarbeid med Porsgrunn kommune er det utarbeidet en brosjyre med ...

Hjertesone på Stigeråsen

På Refleksens dag inviterte Stigeråsen skole til aktiviteter fordelt utover dagen. Ordfører delte ut refleks og sykler ble reparert. Stigeråsen ...

Ingen penger til forhandling om byvekstavtale

I forslag til statsbudsjettet for 2021 er det satt av 80 millioner kroner til Grenland slik som presentert av statssekretær ...

Statssekretær med gode nyheter

Det er satt av midler i statsbudsjettet - 80 millioner totalt til Grenland i 2021

Trafikksikring på timeplan ved Klevstrand skole

-Det er viktig for elevene våre å vite hvorfor de skal være forsiktig i møte med anleggsmaskiner, sier Skuli Kristjansson, ...

Nå blir det tryggere for syklister og gående på Herøya

-Dette er et etterlengtet prosjekt og stort i bypakkesammenheng, sa fylkesordfører Terje Riis-Johansen da flere var samlet der arbeidet skal ...

Anleggsstart trolig om ett år for nytt kryss ved Enger

Prosjektet har ligget brakk i 20 år, men nå har man funnet finansiering gjennom et spleiselag med Bypakke Grenland, næringsliv ...

Byggestart til høsten for sykkelveg på Herøya

Nå er kontrakt signert for bypakkeprosjektet sykkelveg med fortau ved rv. 36 mellom Klevstrand og Bakkedammen. Til høsten starter bygging ...