Hopp til innhold
Om bypakka

Aktuelt

Pendelruta P10 kjører nå morgen og ettermiddag via Gulsetringen

Mandag 13. mars startet linje P10 nye bussavganger via Gulsetringen på morgen og ettermiddagen etter dialog med videregående skoler.

Nytt bypakkeprosjekt langs Holtesletta i Siljan lyst ut for konkurranse

Tiltaket skal bedre trafikksikkerheten for gående og syklende langs Holtesletta.

Full sal for å høre om Knutepunkt Porsgrunn

Over 70 kom på folkemøte på Clarion hotell i Porsgrunn for å høre om planene for det nye knutepunktet. Flere ...

Åpent medvirkningsmøte for «knutepunkt Porsgrunn»

Onsdag 15. februar arrangeres åpent informasjons- og medvirkningsmøte om knutepunkt Porsgrunn på Comfort Hotell Porsgrunn kl. 18-20.

Kakaokø på Vintersykkeldagen

Noen få syklet til skolen på Vintersykkeldagen på Lunde barneskole i Skien, mens de fleste gikk. Bypakka markerte dagen med ...

Nå blir det gang- og sykkelbru over elva i Porsgrunn

Bystyret i Porsgrunn vedtok med 28 mot 21 stemmer å bygge gang- og sykkelbru over Porsgrunnselva. Planen er at brua ...

Togstopp Skien er folkets favoritt

Bypakke Grenland la ut konkurransen «stem på ditt favorittprosjekt» i sosiale medier. Folk kunne velge blant 50 prosjekter og nå ...

Arbeidet i full gang på Engerfeltet

Nå foregår utgraving for én av de to rundkjøringene ved Vallermyrene som gir nytt kjøremønster og tar bort ulykkeskryss.
På hovedveier for sykkel blir det brøytet med bedre standard. Her brukes statlige belønningsmidler.

Ekstra brøyting og strøing på flere kommunale gang- og sykkelvegstrekninger i 2023

Forsterket drift- og vedlikehold på viktige gang- og sykkeltraseer» er et prosjekt i Bypakke Grenland som skal bedre forholdene for ...
Flyfoto av Grenland

Handlingsprogram 2023-2026

Årets hovedrevisjon av handlingsprogrammet til Bypakke Grenland er den siste i fase 1. Den avgjør hvilke prosjekter som lar seg ...