Om bypakka

Aktuelt

Grenland får 20 millioner kroner til økt satsing på kollektivtrafikk

Pengene skal blant annet brukes til flere tiltak som gir et bedre kollektivtilbud, gratis buss til barn og billettsamarbeid med ...

Nå sopes gang- og sykkelveiene

I Porsgrunn er sopebiler i gang med for å fjerne støv og grus fra hovedveier for gang- og sykkel. Til ...

Bygger som normalt – følger råd fra myndighetene

Bypakkeprosjektene som bygges nå fortsetter nesten som normalt. Arbeidene ved Landmannstorget i Skien, PP-krysset i Porsgrunn og Sverresgate er i ...

Meny Lietorvet først ute med søknad om tilskudd til sykkelparkering

Bypakke Grenland har 1 million å dele ut til sykkelparkering ved dagligvarebutikker i Skien, Porsgrunn og Siljan. Kjøpmann Jørn Helgerud ...

Ønsker en kultur for vintersykling

Det var kø på den provisoriske sykkelbanen da bypakka og På sykkel i Telemark inviterte til glattkjøringskurs for sykkel på ...

Norges beste på vintersykling til skolen?

Kjølnes ungdomsskole hadde en sykkelandel på hele 56 prosent da skolen på torsdag arrangerte Vinter gå- sykle til skolen.
vintersyklingens dag 2020

Fredag er det vintersyklingens dag

Fredag 14. februar er det vintersyklingens dag, og vi er ute med enkel sykkelsjekk, varm drikke og noen give aways ...

Å sykle er raskest

Over 40 elever og tre lærere på 4. trinn ved Borge skole markerte ved sin sykkelkortesje at å sykle til ...

Gjør det enklere for syklister

Skien kommune har montert 70 nye skilt og 15 sykkelvennlige bommer for å gjøre det enklere for syklistene. Porsgrunn er ...
Elsykkelbibliotek lån elsykkel

Elsykkelen gjør hverdagen enklere

Trond Boge har lånt en elsykkel på bibliotek etter at Bypakke Grenland startet ordningen våren 2019. Hans erfaring er at ...