Om bypakka

Aktuelt

Mindre kø i Vabakkentunnelen

Bypakkeprosjektet i Vabakkenkrysset har foreløpig, etter et halvt år, hatt effekt: Det er mindre kø i tunnelen og trafikken over ...

Fredag heier vi på dere som sykler og går

Fredag 8. februar er det vintersyklingens dag, og vi er ute med enkel sykkelsjekk, varm drikke og noen give aways ...

Biltrafikken redusert etter åpningen av Lilleelvprosjektet

Åpningen av det nye Lilleelvprosjektet har gitt resultater. Sverres gate, i sentrum av Porsgrunn har redusert trafikken med 13,5 prosent. ...

Kronikk: Viktig for næringslivet

Tiltakene i Bypakke Grenland fase 1 er viktige for næringslivet og for utvikling av nye arbeidsplasser i Grenland. Det er ...

Sykkelgate i Porsgrunn testes ut

Statens vegvesen satt 10. oktober i gang et pilotprosjekt med sykkelgate i Storgata i Porsgrunn. Det er første gang i ...

Bedre å være syklist i Storgata

- Trafikken går saktere og penere i Storgata nå. Før det nye Lilleelvkrysset ble åpnet var det mye røff kjøring ...

Informasjon om foreløpige vegstengninger

Statens vegvesen har varslet at ferdigstilling av krysset Rv 36 Skjelbredstrand vil ta lenger tid enn først antatt. Det jobbes ...

Ny bypakkeveg åpnet – viktig for næringsliv og pendlere

Det var ingen tradisjonell snorklipping da ny riksveg 36 Skyggstein-Skjelbredstrand åpnet 27. november. Den gamle veien ble skåret i to.

Bypakkas handlingsprogram 2019-2022 politisk behandlet

Bypakkas forslag til handlingsprogram legges nå fram til politisk behandling. Programmet skal behandles i kommunestyrer og fylkesting i løpet av ...

Prinsessegata i Skien er pusset opp med belønningsmidler

Fortauene langs Prinsessegata var nedslitte. Biler sto oppstilt delvis på fortauet, og var en fare for myke trafikanter. Med statlige ...