Om bypakka

Aktuelt

Låsbare sykkelskap til Grenland

Nå kan du låse sykkelen trygt og tørt ved fire ulike kollektivknutepunkt i Grenland. Det første åpnet på Kammerherreløkka i ...

Kverndalen skal pusses opp i etapper

Fra å være et område preget av slitasje, reiser det seg nå flere byggeprosjekt i Kverndalen.

Alt klart for forhandlinger om byvekstavtale med Grenland

I tråd med bompengeavtalen fra 2019 har regjeringen nå fastsatt et videreutviklet nullvekstmål. Dette er godt nytt for Grenland.

Oppgraderer sykkelvei fra Sundjordkanalen til Franklintorget

I løpet av juni skal Kulltangvegen få 350 nye meter med sykkelveg og separert fortau. Arbeidet starter langs østveggen ved ...

Kontrakten for bygging av fortau langs Gulsetvegen er skrevet under, arbeidet kan begynne før sommeren

Fortauet skal bygges hele veien fra Grenland kristne skole til Augons plass rett før Falkumbrua, en strekning på drøyt 800 ...

Bypakkeprosjekt på Herøya trenger 14 millioner kroner ekstra

En viktig sykkelveg med fortau ved rv. 36 mellom Klevstrand og Skrapeklev er klar til bygging. Merkostnadene kan dekkes inn ...

Nytt kjøremønster ved Landmannstorget

Arbeidet på Landmannstorget går som planlagt. Vi bygger i Torggata og beveger oss nå ned i krysset Skistredet -Torggata. Det ...

Grenland får 20 millioner kroner til økt satsing på kollektivtrafikk

Pengene skal blant annet brukes til flere tiltak som gir et bedre kollektivtilbud, gratis buss til barn og billettsamarbeid med ...

Nå sopes gang- og sykkelveiene

I Porsgrunn er sopebiler i gang med for å fjerne støv og grus fra hovedveier for gang- og sykkel. Til ...

Bygger som normalt – følger råd fra myndighetene

Bypakkeprosjektene som bygges nå fortsetter nesten som normalt. Arbeidene ved Landmannstorget i Skien, PP-krysset i Porsgrunn og Sverresgate er i ...